Wytyczne dla świetlic - MEN i GIS

Wytyczne dla świetlic - MEN i GIS
Drukuj Skomentuj

Pojawiły się nowe zalecenia Ministerstwa Edukacji Narodowej, Ministerstwa Zdrowia i Głównego Inspektoratu Sanitarnego dla świetlic szkolnych. Przeczytaj, by dowiedzieć się, jak wyglądają nowe zalecenia.

 

 

Nowe zasady dla świetlic szkolnych


Ministerstwo Edukacji Narodowej wraz Ministerstwem Zdrowia i z Głównym Inspektorem Sanitarnym opracowało wytyczne dla szkół podstawowych, które dotyczą zajęć opiekuńczo-wychowawczych dla klas I-III  organizowanych w szkolnych świetlicach.


Przede wszystkim, godziny pracy świetlicy mają zostać dostosowane do potrzeb rodziców.

 

Czytaj również: Zasiłek opiekuńczy za kwarantannę - nowe zasady


Na świetlicy w jednej grupie może znaleźć się 12 uczniów. Tylko w uzasadnionych przypadkach liczba ta może się zwiększyć – wtedy dzieci może być o dwoje więcej.


Na czas pobytu dzieci w szkole będzie obowiązywać zasada -  jedna grupa jedna sala, co oznacza, że każdego dnia grupa powinna składać się z tych samych dzieci, a opiekować się nimi powinni ci sami nauczyciele.  


Przestrzeń dla grupy nie może być mniejsza niż 4 metry kwadratowe na osobę.

 

Zasady higieny – świetlica szkolna


Nadal obowiązuje:


•    częste mycie rąk, również po przyjściu do szkoły
•    ochrona podczas kichania i kaszlu
•    unikanie dotykania oczu, nosa i ust

Rekomendowane jest, by drzwi w ciągach komunikacyjnych pozostawały otwarte – ograniczy to kontakt wielu osób z jedną klamką.

 


Czytaj również: Dziecko na kwarantannie - co robić?

 

Zaleca się również  dystans między uczniami i pracownikami w przestrzeniach wspólnych szkoły i stosowanie przez nich osłony ust i nosa.

 

 

Autor: Izabela Nestioruk

 

Podobne artykuły

Skomentuj

Bądź pierwszym, który skomentuje ten wpis!