Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY

NAUCZYCIELA MIANOWANEGO

 

mgr Milena Bartkowska


I.    DANE OSOBOWE

Stanowisko: Nauczyciel  przedszkola
Posiadane wykształcenie: magister pedagogiki z zakresu edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej
     z nauczaniem  języka angielskiego

II.    STAŻ

Termin rozpoczęcia stażu: 01. 09. 2022r.
Termin zakończenia stażu: 31.05.2023r.
Opiekun stażu:

III.    CELE STAŻU

1.    Cel główny: uzyskanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego
2.    Cele szczegółowe:
•    pogłębienie wiadomości i umiejętności w różnych dziedzinach pracy zawodowej
•    realizowanie zadań służących podniesieniu jakości pracy przedszkola
•    podniesienie efektywności działań dydaktyczno-wychowawczych
•    podejmowanie działań mających na celu doskonalenie warsztatu i metod pracy
•    wspieranie aktywności twórczej wychowanków
•    pogłębienie współpracy z rodzicami

Opracowany plan rozwoju zawodowego znajduje się w załączniku.

Pliki do pobrania

Podobne artykuły

Skomentuj

Bądź pierwszym, który skomentuje ten wpis!