Z ekologią za pan brat! Sprzątanie najbliższej okolicy - scenariusz zajęć

Z ekologią za pan brat! Sprzątanie najbliższej okolicy - scenariusz zajęć
3.0
1 ocena
Oceń

Temat:

 • Z ekologią za pan brat! Sprzątanie najbliższej okolicy – Park Oruński (Gdańsk)

Grupa:

 • II średniaki Krasnoludki

Miejsce:

 • sala grupy II; Park Oruński i okolice

Cele ogólne:

 • Kształtowanie postaw proekologicznych,
 • Rozwijanie troski o jakość życia na Ziemi,
 • Rozwijanie umiejętności segregowania śmieci
 • Wykorzystywanie zdobytych wiadomości i umiejętności podczas realizacji zadań,
 • Zintegrowanie grup przedszkolnych,
 • Dostarczenie okazji do dobrej zabawy.

Cele szczegółowe - dziecko potrafi:

 • Przestrzegać umów,
 • Zgodnie współdziałać w zespole,
 • Prawidłowo segregować odpady,
 • Zna kolory pojemników (worków) na poszczególny rodzaj odpadów,
 • Zaśpiewać piosenkę o tematyce przyrodniczej
 • Czynnie uczestniczyć w zabawie.
 • Kształcenie zdolności skojarzeniowych.
 • Doskonalenie pamięci wzrokowej.

Metody pracy:

 • słowna – pogadanka, wiersz, rozmowa przy obrazkach,
 • oglądowa – pokaz obrazków, zdjęć pokaz sposobu sprzątania śmieci,
 • czynna – zadań stawianych do wykonania, sprzątanie parku.

Formy pracy:

 • z całą grupą
 • indywidualnie
 • zespołowo.

 

Przebieg


1. Powitanie dzieci – zabawa muzyczno-ruchowa z wykorzystaniem pedagogiki zabawy, piosenka „Powitanie”.

2. Słuchanie wiersza czytanego przez nauczyciela „Sprzątanie świata” ilustrowanego pokazem pojemników i opakowań.
 
Sprzątanie świata
Co oznaczają te kolory – niebieski, żółty, zielony?
Każdy kolor inny pojemnik oznacza
Do pojemników różne śmieci się wtłacza
Niebieski – w nim znajdziecie pudełka po butach, przeczytane gazety, zapisane kartki – jest on bardzo ważny. To pojemnik na papier – zna go przedszkolak każdy.
Zielony – Kolor wesoły z daleka ogłasza „Wrzucaj do mnie słoiki, wyszczerbione talerze!!!” czyli szkło w głównej mierze.
Żółty – foliowe torby, pudełka po lodach, po coli butelki. Wrzuć tutaj plastik, żal po nim niewielki
By las był zielony, wody nie ubyło
i każdego ranka wokół było miło
piątek czy niedziela, pamiętajcie dzieci
prosi Matka Ziemia – SEGREGUJCIE ŚMIECI!!!!

 
3. Rozmowa z wszystkimi dziećmi na temat segregacji śmieci:

 • co by się stało, gdyby ludzie wyrzucali śmieci, tam gdzie kto chce? (brzydkie otoczenie, brak miejsca na place zabaw dla dzieci, śmieci w lasach i parkach),
 • jakie szkody wyrządzają śmieci wyrzucone w nieodpowiednich miejscach? (zanieczyszczają ziemię, powietrze, zabierają miejsce roślinom i zwierzętom),
 • czy istnieje sposób, aby te śmieci zniknęły? (wrzucanie śmieci do odpowiednich pojemników),
 • czy wiecie dlaczego należy segregować śmieci? (segregacja pozwoli, aby nasze otoczenie było czyste, mniej ściętych drzew, wykorzystanie starych, niepotrzebnych rzeczy – starszym dzieciom można tutaj wprowadzić pojęcie RECYKLING).

 
4. Zabawa badawcza – „porządki” – segregujemy odpady.
Przed rozpoczęciem zabawy przypominamy kolory worków i co do nich wrzucamy. Każda grupa otrzymuje zestaw 4 worków do segregacji odpadów oraz różnego rodzaju odpady, które mają za zadanie posegregować do odpowiednich worków. Po wykonaniu zadania przez dzieci, jeszcze raz robimy przegląd worków, czy nie znajduje się w nich jakiś nieodpowiedni przedmiot.
 
5. Zaprezentowanie piosenki o tematyce wiosennej ekologicznej
 
6. Zagadki „tak” i „nie”

 • W lesie łamiemy gałęzie?
 • Czy wodę należy oszczędzać?
 • W parku można śmiecić?
 • Do lasu idziemy odpocząć i posłuchać śpiewu ptaków?
 • Śmieci wrzucamy do kosza?
 • W lesie krzyczymy?
 • Dymy fabryczne zanieczyszczają powietrze?
 • Hałas szkodzi zdrowiu?
 • Można niszczyć ptasie gniazda?

Pliki do pobrania

Twoje uwagi i pomysły

Tagi