Zabawa paluszkowa - Bajkowa opowieść - scenariusz

Zabawa paluszkowa - Bajkowa opowieść - scenariusz
Oceń

Temat: Zabawa paluszkowa - Bajkowa opowieść

 

 

Cele ogólne:

 

·        Kształtowanie umiejętności kategoryzowania,

·        Rozwijanie umiejętności planowania,

·        Rozwijanie umiejętności swobodnej wypowiedzi,

·        Rozwijanie miękkich kompetencji (umiejętność pracy w zespole, logiczne, algorytmiczne myślenie, zadaniowe podejście do stawianych problemów),

·        Stwarzanie dzieciom okazji do oceny bohaterów utworów literackich,

·        Stymulowanie aparatu mowy przez ćwiczenia buzi i języka,

·        Utrwalanie nazw kolorów.

Cele operacyjne:

 

Dziecko:

 

·        potrafi dopasować rekwizyty do odpowiednich bajek;

·        potrafi stworzyć historię, opowiedzieć ciąg następujących po sobie zdarzeń;

·        potrafić ułożyć elementy, zachowując podane warunki;

·        chętnie pracuje w zespole,

·        potrafi dokonać oceny postępowania bohatera utworu literackiego,

·        potrafią nazwać wskazane kolory

 

Metody: poszukujące, podające, praktycznego działania.

 

Formy: zespołowe, indywidualne.

 

Środki dydaktyczne: średnia mata do kodowania „Kodowanie na dywanie”, krążki z postaciami z utworów literackich i z rekwizytami do nich, magnetofon, plansze do ćwiczeń logopedycznych.

 

Przebieg zajęć

 

Zabawa paluszkowa – Bajkowa opowieść

W bajkowym świecie w kolorowym świecie

(zataczamy łuk najpierw jedną ręką, a następnie drugą  - „rysują tęczę”)

Z serduszek piernikowych  domek  znajdziecie

(łączymy palce dwóch dłoni – tworząc z nich serce, a następnie robimy daszek)

Obok domu ścieżka do domu krasnoludków

(Prostujemy po kolei palce prawej dłoni – zaczynając od najmniejszego)

Wędruje Królewna Śnieżka, idzie powolutku

(„idziemy” palcami prawej dłoni po wnętrzu lewej)

W orzeszka łupince ktoś płynie, jak gdyby w niewielkiej łódeczce!

(naśladujemy palcami falowanie wody

Przyjrzyj się dobrze dziewczynce – malutkiej Calineczce.

Przykładamy dłonie do oczu i robimy okulary.

 

Zakładka do książki – praca plastyczno – techniczna

Dzieci ozdabiają pasek kolorowego brystolu, rysując i naklejając drobne elementy, a następnie  przewlekając  przez dziurki kolorową włóczkę  lub tasiemkę.

 

Opracowała: Ewa Kasperska-Napierała

Twoje uwagi i pomysły

Tagi