Zabawy integrujące w przedszkolu

Zabawy integrujące w przedszkolu

Coraz częściej spotykamy się w życiu z takimi problemami jak: wrogość, zawiść, egoizm, obojętność. Stawiamy wówczas sobie pytania: jak temu zapobiec i w jaki sposób przygotować dzieci do zgodnego współżycia z innymi ludźmi.

My, dorośli możemy wpłynąć na zachowanie naszych dzieci tak, by było korzystne dla dziecka i jednocześnie akceptowane społecznie.
Aby to osiągnąć musimy już od najwcześniejszych lat uczyć dzieci dostrzegania i zaspokajania potrzeb drugiego człowieka, udzielania mu pomocy, darzenia „dobrym słowem”, wyrażania współczucia.

W pracy z dziećmi w przedszkolu znakomicie możemy wykorzystać zabawy i metody integrujące, które pozwolą połączyć grupę, kształtować życzliwość dla innych, zrozumienie i otwartość. Zabawy integrujące pozwalają również pokonać samego siebie, pozbyć się obaw (nie umiem, będą się ze mnie śmiać), zapomnieć o urazach i z życzliwością zwracać się do innych. Dają poczucie bezpieczeństwa, jakie płynie z tego, że jest się akceptowanym w grupie.

Największą uwagę przywiązujemy do zabaw integrujących w okresie września i października, a więc wtedy, gdy dzieci rozpoczynają swój pobyt w przedszkolu. Prowadzimy wówczas zabawy, które ułatwią dzieciom wejście w grupę, poznanie nowego otoczenia, oraz osób, z którymi będą przebywać przez większość dnia. W czasie tych zabaw dzieci utrwalają imiona kolegów, poznają ich zainteresowania, przyzwyczajenia, potrzeby i dzięki temu uczą się zrozumienia postępowania drugiego człowieka.

Jednakże zanim dzieci się poznają i nauczą rozwiązywać problemy i konflikty, które na początku są nieuniknione prowadzimy często zabawy rozluźniające, odprężające, wykorzystujące ruch i taniec, likwidujące napięcie psychiczne. Ćwiczenia takie pomagają w panowaniu nad własnym ciałem, odprężeniu, koncentracji uwagi.
Poprzez zabawę dzieci uczą się, iż każdy człowiek jest inny i niepowtarzalny, dostrzegają różnice w wyglądzie zewnętrznym (tusza, kolor skóry, włosów) i akceptują je. Próbują także dostrzec w drugim człowieku jednocześnie pozytywne i negatywne cechy.

Aby dzieci dobrze się rozumiały i komunikowały muszą także nauczyć się rozpoznawać uczucia innych i je akceptować. Powinny wiedzieć jak należy postępować, gdy ktoś jest smutny, radosny lub chory, kiedy mogą bawić się z kolegą beztrosko, a kiedy zapewnić mu spokój i współczucie.

Wspólne zabawy organizowane razem z rodzicami zbliżają dzieci zarówno do siebie jak i do przedszkola. Każde dziecko ma wtedy możliwość wydobycia z siebie maksimum motywacji i zaangażowania.

Organizując sytuacje edukacyjne sprzyjające integracji grupy wykorzystujemy różnorodne formy i metody pracy z dziećmi:

  • metody Pedagogiki Zabawy
  • zabawy metodą ruchu rozwijającego W. Sherborne
  • tańce integracyjne
  • zabawy relaksacyjne
  • zabawy z chustą animacyjną, zabawy ruchowe, zabawy dydaktyczne
  • zabawy plastyczne
  • spotkania integracyjne z rodzicami i dziadkami
  • wspólne wycieczki i wyjazdy w plener
  • wspólne występy muzyczne i teatralne


Takie metody i formy pracy pozwalają zaspokoić dzieciom swoje potrzeby. Przy systematycznej pracy przez cały rok dzieci same będą podsuwać pomysły nowych zabaw. Zachęcamy zatem do stosowania zabaw integrujących w codziennej pracy z dziećmi, gdyż sprawiają one dużą satysfakcję zarówno dzieciom jak i nauczycielom.

Opracowały: Barbara Pesel, Grażyna Pietrynczak

Podobne artykuły

Skomentuj

Bądź pierwszym, który skomentuje ten wpis!

Tagi