„Zabawy matematyczne” - scenariusz dla dzieci 2,3,4-letnich

Wszystkie materiały w tej zakładce to teksty przesyłane przez osoby niezwiązane z Przedszkola.edu.pl. Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za prezentowane treści.
„Zabawy matematyczne” - scenariusz dla dzieci 2,3,4-letnich
3.5
4 oceny
Oceń
Drukuj

Cele ogólne:

 

 • Nabywanie umiejętności liczenia w zakresie 4


Cele operacyjne:

Dziecko:

 

 • ustawia się w zespoły jedno, dwu, trzy lub czteroosobowe,
 • liczy klocki i wrzuca do pojemnika lub obręczy odpowiednią ich ilość,
 • liczy usłyszane dźwięki lub znikające obiekty i wykonuje taką samą ich ilość za pomocą odpowiednich ćwiczeń ruchowych,
 • układa na pniu drzewa odpowiednią ilość elementów, np.: klocków zgodną z narysowaną ich ilością na kolejnych kwadracikach pnia drzewa.
 • układa owoce na drzewie zgodnie z treścią usłyszanego wiersza manualnie i za pomocą słomek


Wymagania z podstawy programowej: (IV.15)

 

 • Przelicza elementy zbiorów w czasie zabawy, prac porządkowych, ćwiczeń i wykonywania innych czynnościMetody wg. M. Kwiatowskiej:

 

 • Metody czynne - metoda ćwiczeń, metoda zadań stawianych dziecku
 • Metody percepcyjne – obserwacji i pokazu, przykładu
 • Metody słowne – rozmowa, objaśnienia i instrukcje, sposoby społecznego porozumiewania
 • Metody aktywizujące – Kosz i walizeczka


Forma organizacji:

 

 • grupowa
 • zespołowa
 • indywidualna


Środki dydaktyczne: liczmany, emblematy matematyczne, tamburyno, instrumenty perkusyjne, obręcze, płyta CD, kosz i walizeczka


Propozycje zabaw:

1. Zabawa matematyczno – ruchowa w rytm piosenki – „Drzewa w sadzie” – zadaniem dzieci jest ustawienie się w zespoły jedno, dwu, trzy lub czteroosobowe zgodnie z instrukcją podaną przez nauczyciela słowną i zwizualizowaną.

2. Zabawa matematyczna – „Wrzuć klocki” – zadaniem dzieci jest zebranie z dywanu odpowiedniej liczby klocków i wrzucenie ich do pojemnika lub obręczy zgodnie z instrukcjami podawanymi lub pokazywanymi przez nauczyciela.

3. Zabawa matematyczno – ruchowa – „Liczenie znikających obiektów” - na sygnał dzieci liczą np. klaśnięcia, tupnięcia, podskoki, uderzenia w instrument perkusyjny lub tamburyno, zabawki znikające za parawanem. Nauczyciel pyta: Ile jest? Dzieci odpowiadają i wykonują taką liczbę przysiadów, podskoków, pajacyków, itp. (mogą też same wymyślać zadania do wykonania).

4. Zabawa dydaktyczna – „Drzewo matematyczne” – zadaniem dzieci jest po kolei ułożyć na pniu drzewa odpowiednią ilość elementów, np.: klocków zgodną z narysowaną ich ilością na kolejnych kwadracikach pnia drzewa.

5. Zabawa dydaktyczna – „W sadzie”
I wariant – dzieci układają owoce na drzewie zgodnie z instrukcją nauczyciela
II – wariant trudniejszy - dzieci przy pomocy słomki przenoszą owoce na drzewa zgodnie z treścią wiersza

 

Trzy drzewa w sadzie stały, wszystkie zdrowe owoce miały
Trzy jabłuszka, cztery gruszki oraz dwie śliweczki
Ułóżcie na drzewach owoce chłopcy i dzieweczki.

6. Ewaluacja – „Kosz i walizeczka” – jeśli podobały się zajęcia dzieci wrzucają jabłuszka do walizeczki, a jeśli nie to do kosza, otrzymują drobne nagrody (nalepki) za udział w zajęciach.


 Opracowała: Beata Szelągowska - Stypik

Skomentuj

Skomentuj jako pierwszy!

Tagi