Zabawy na śniegu - scenariusz zabaw ruchowych w grupie 3-latków

Wszystkie materiały w tej zakładce to teksty przesyłane przez osoby niezwiązane z Przedszkola.edu.pl. Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za prezentowane treści.
Zabawy na śniegu - scenariusz zabaw ruchowych w grupie 3-latków
4.0
1 ocena
Oceń
Drukuj

ZESTAW ZABAW RUCHOWYCH
Z ELEMENTAMI ĆWICZEŃ GIMNASTYCZNYCH

Grupa: 3-latki

Data: 12.12.2013 r.

Temat: „Zabawy na śniegu”

Cel główny: wspomaganie rozwoju ruchowego, doskonalenie umiejętności swobodnego biegania w grupie z zachowaniem bezpieczeństwa podczas zabawy.

Cele szczegółowe – dziecko:

 • biega swobodnie w różnych kierunkach nie potrącając rówieśników,
 • wie, że należy przeprosić w przypadku niechcącego potrącenia i przeprasza,
 • rozumie zwrot „bezpieczna zabawa”,
 • stara się prawidłowo wykonać elementy ćwiczeń,
 • prawidłowo reaguje na sygnał słowny i dźwiękowy.


Treści programowe: „Kalendarz Przedszkolaka”. Program wychowania przedszkolnego. Elżbieta Tokarska, Jolanta Kopała; Wyd. Szkolne PWN; Warszawa 2012. Podstawa programowa wychowania przedszkolnego

 

Obszar 1. Kształtowanie umiejętności społecznych dzieci: porozumiewanie się z dorosłymi i z dziećmi, zgodne funkcjonowanie w zabawie i sytuacjach zadaniowych – kontakty i postawy społeczne:

 • stara się zgodnie bawić z innymi dziećmi,
 • reaguje na polecenia,
 • wykazuje zainteresowanie zabawami i zajęciami organizowanymi przez nauczyciela,
 • wykonuje ze zrozumieniem proste polecenia.


Obszar 5. Wychowanie zdrowotne i kształtowanie sprawności fizycznej dzieci:

 • bierze udział w organizowanych zabawach ruchowych,
 • biega swobodnie w różnych kierunkach: do przodu, po kole, we wskazanym kierunku.


Obszar 6. Wdrażanie dzieci do dbałości o bezpieczeństwo własne i innych:

 • dostosowuje się do ustalonych reguł w zabawach ruchowych.


Formy: indywidualna, zbiorowa.

Metody: podające (opis, wyjaśnienia), praktyczne (pokaz, ćwiczenia), zabawowa (zawierająca w sobie formy naśladowczą i zadaniową).

Środki dydaktyczne: bębenek, papierowe kule.

PRZEBIEG ZAJĘĆ

I Część wstępna:

1. Zabawa orientacyjno-porządkowa „Wiatr i śnieżynki” – na szybkie uderzenia w bębenek dzieci biegają po sali bez potrącania się (wieje wiatr). Na przerwę w muzyce (wiatr przestaje wiać) dzieci „śnieżynki” opadają na ziemię (wykonują przysiad podparty).

II Część główna:

2. Ćwiczenie dużych grup mięśniowych „Rozgrzewamy się na mrozie” – dzieci stoją w rozkroku lekko pochylone do przodu, wymachując rękami skrzyżnie. Po kilku ruchach tupią nogami.

3. Ćwiczenie równowagi „Chodzimy po głębokim śniegu” – formowanie rzędu. Na sygnał dzieci idą w rzędzie jedno za drugim za nauczycielką z wysokim unoszeniem kolan.

4. Zabawa z elementem biegu „Jedziemy sankami” – dzieci w rozsypce (jadą na sankach) biegają w dowolnych kierunkach po całej sali.

5. Zabawa z elementem rzutu „Śniegowe kule” – dzieci rzucają papierowymi kulami raz jedną, raz drugą ręką w dowolnych kierunkach.

III Część końcowa:

6. Ćwiczenie uspakajające „Wracamy do domu” – marsz dookoła dywanu w rytm wybijany przez nauczycielkę na bębenku.

Opracowanie: Mariola Miszczak

Skomentuj

Skomentuj jako pierwszy!

Tagi