Zabawy z papierem są fajne: zajęcia dla dzieci niepełnosprawnych

Wszystkie materiały w tej zakładce to teksty przesyłane przez osoby niezwiązane z Przedszkola.edu.pl. Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za prezentowane treści.
Zabawy z papierem są fajne: zajęcia dla dzieci niepełnosprawnych
3.0
2 oceny
Oceń
Drukuj

Czas trwania: 60 minut
Temat: „Zabawy z papierem są fajne. Usprawnianie pracy rąk i dłoni dziecka z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym”.

Czas trwania: 60 minut
Temat: „Zabawy z papierem są fajne. Usprawnianie pracy rąk i dłoni dziecka z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym”.


DZIECKO:

 

- uczestniczy czynnie w ćwiczeniach rozwijających sprawność rąk,
- usprawnia i ćwiczy koncentrację uwagi,
- doskonali koordynację wzrokowo-ruchową,
- rozwija inwencję twórczą i wyobraźnię,
- usprawnia tor oddechowy,
- nawiązuje kontakt emocjonalny z nauczycielem,
- buduje poczucie bezpieczeństwa,
- umiejętnie rozpoznaje części ciała, ma świadomość własnego ciała.
 
Metody:

- stymulacja polisensoryczna,
- metoda zabawowa,
- ćwiczenia grafomotoryczne,
- masaż powierzchniowy dłoni,
- praktycznego działania,
- muzykoterapia,
- metoda ruchu rozwijającego według Weroniki Sherborne.

 

Forma pracy: indywidualne zajęcia rewalidacyjne.
 
Środki dydaktyczne:
 
oliwka do masażu, tekst z wierszykiem, płyta z muzyką relaksacyjną, magnetofon, różne rodzaje papieru: gazeta, bibuła, papier ścierny, papier śniadaniowy, kartka papieru A4, ręczniki papierowe, klej, spray.

 

Zasady:

 

- wzmacnianie aktywności dziecka poprzez pochwały i zachęcanie,
- opieranie się na zainteresowaniach dziecka,
- zaspokajanie podstawowych potrzeb psychicznych (akceptacji, uwagi),
- indywidualizacja - nauczyciel dostosowuje prace do możliwości dziecka, jego tempa i chęci.

PRZEBIEG ZAJĘĆ:

Zajęcia wstępne:
 
1. Powitanie. Nauczyciel podaje rękę dziecku  i jednocześnie wypowiada jego imię.

 

2. Wykonanie masażu dłoni dziecka przy użyciu oliwki dla dzieci.

 

3. Posmarowanie dłoni dziecka, rozsmarowanie oliwki,

 

4. Zabawa paluszkowa –masażyk z wierszykiem.

 

Wspinał się pajączek po rynnie. [wędrujemy palcami od dołu ku górze po dłoni dziecka]
Spadł wielki deszcz i zmył pajączka. [koniuszkami palców uderzamy lekko w dłoń dziecka]
Zaświeciło słoneczko, [masujemy dłoń ruchem okrężnym]
Wysuszyło pajączka, rynnę i… [masujemy tak długo, aż poczujemy ciepło]
Wspinał się pajączek po rynnie… [zaczynamy od początku]

 

Możemy zabawę zrobić na jednej rączce, potem na drugiej lub od razu na obu.
Masaż grzbietowej części dłoni - głaskanie, rozcieranie itp.
Masaż zewnętrznej części dłoni - głaskanie, wykonywanie okrężnych ruchów itp.

„Iskierka przyjaźni” - nauczyciel trzyma dziecko za rękę i mówi, że jak tylko poczuje uścisk, to ma się do niego uśmiechnąć.

 

Zajęcia właściwe:

 

1. Poznanie przez dotyk różnego rodzaju papierów: bibuła, gazeta, papier ścierny, papier śniadaniowy, kartka papieru A4, ręczniki papierowe.

 

2. Zabawy z wybranym przez dziecko papierem:
 
*biała kartka A4 - kreślenie kształtów, kropek, linii przy muzyce relaksacyjnej.
 
*bibuła - zabawa przy muzyce z różnym tempem. Dziecko macha pociętą przez nauczyciela bibułą w rytm muzyki. W zabawie też uczestniczy nauczyciel, ma swoja bibułę i razem z dzieckiem macha w takt muzyki.

 

*papier ścierny - delikatne dotykanie papierem po dłoniach dziecka.
 
*papier śniadaniowy - darcie go z pomocą nauczyciela, słuchanie szelestu przy rozdzieraniu go na kawałki, próba naśladowania przez dziecko odgłosu szelestu papieru.
 
* gazety: „Obraz z gazet” – nauczyciel wspólnie z dzieckiem drze gazety na małe kawałki. Następnie, smaruje kartkę A4 klejem i strzępki gazet dziecko może rzucać lub dmuchać na kartkę. Gdy gazety się przykleją, można kolorowymi sprayami spryskać pracę, nakleić gotowe elementy np. ulubione postacie z bajek dziecka. 
 
*ręczniki papierowe - robienie kulek z papieru, rzucanie do celu, prostowanie. Nauczyciel pomaga dziecku.

 

Zajęcia końcowe:
 

Skomentuj

Skomentuj jako pierwszy!

Tagi