„Żabka” - scenariusz zajęć plastyczno-muzycznych

„Żabka” - scenariusz zajęć plastyczno-muzycznych
3.7
3 oceny
Oceń

Cele ogólne:

 

 • synchronizacja pracy mózgu z jednoczesnym równoważeniem lateralnym (rytmiczne kreślenie kresek),
 • kształtowanie umiejętności współpracy i współdziałania w zespole, grupie,
 • doskonalenie swobodnego wypowiadania się,
 • integracja sensoryczna (spójność wykonywania czynności),
 • uwrażliwienie na rytm i muzykę,
 • wzbogacenie doświadczeń plastycznych poprzez wykonywanie pracy z  zastosowaniem różnych technik plastycznych,
 • rozwijanie wyobraźni i twórczej inwencji dzieci  - ćwiczenia kompozycyjne,
 • doskonalenie techniki origami.

Cele szczegółowe:

 

 • zna technikę origami,
 • wie jak posługiwać się wybranymi materiałami i narzędziami plastycznymi,
 • zna zasady i normy obowiązujące w grupie podczas zajęć.
 • potrafi w sposób logiczny odpowiadać na zadawane pytania dotyczące opowiadania,
 • potrafi rytmicznie kreślić linie (kreski) na arkuszu papieru naprzemiennie prawą i lewą ręką oraz oburącz,
 • potrafi odrysować szablon w kształcie liścia,
 • potrafi dobrać odpowiednią wielkość i kolor kółek tak aby powstała sylwetka żabki,
 • swobodnie składa papierowe żabki (komponuje, przykleja),
 • prawidłowo  posługuje się materiałami plastycznymi,
 • bezpiecznie i sprawnie posługuje się nożyczkami, klejem,
 • dba o porządek wokół swojego miejsca pracy.
 • uważne słucha wskazówek nauczyciela,
 • aktywnie i bezpiecznie uczestniczy w organizowanych sytuacjach edukacyjnych,
 • doprowadza pracę do efektu końcowego,
 • doskonali umiejętności negocjowania, kulturalnego wypowiadania swojego zdania.

Forma: indywidualna, z całą grupą.

Metody, techniki: metoda swobodnej ekspresji, technika systemu (Edukacja Przez Ruch - EPR) w odniesieniu do integracji sensorycznej D. Dziamskiej.

Środki dydaktyczne: historyjka obrazkowa (opowiadanie) „O kłopocie małej żabki”, arkusze szarego papieru, pastele olejne, szablony liści lilii wodnej, nożyczki, kleje, papierowe kółka (2x10cm, 3x6cm, 2x4,5cm, 2x2cm), niebieska bibuła, płyta EPR - (Walc kwiatów P. Czajkowski,  Selvas Virgines, Carrantuohill „ Miss Rowan Davies”  itd.), mokre chusteczki.

 

Przebieg zajęć:

 

1. Prezentacja historyjki obrazkowej (opowiadania) - „O kłopocie małej żabki”:

Zielona żabka nad stawem mieszkała. Siadała na olbrzymim liściu i wciąż rozmyślała.
- Ach, jaka jestem brzydka, zielona, jak glony w stawie. Nie wyglądam wcale ciekawie. Kto taką brzydką zechce mieć żonę. Dlaczego wszystko mam takie zielone!

W pobliżu żabki ważka usiadła. A żabka rzecze:
- Jaka powabna. Wszyscy uwagę na nią zwracają, barwy jej bardzo mnie zachwycają.

Nagle biedronka się pojawiła.
- Czemu się smucisz sąsiadko miła? Bezchmurne niebo, piękna pogoda a w stawie czysta i chłodna woda.

 

- Biedronko, piękna twoja sukienka. Ciągle zazdrośnie na nią ktoś zerka. Jam nieszczęśliwa w swojej zieleni, kolor mój nigdy już się nie zmieni.

Wtem dumnie bocian przez łąkę kroczy. Otwiera mocno swe bystre oczy.
- Jak tu zielono, moi kochani, że aż się w głowie kręci czasami.

We wszystkie strony zerka ciekawie.
- Och, może żabka siedzi gdzieś w trawie. Pora śniadania właśnie nastała, drobna przekąska by się przydała.

Żabce serduszko mocno zabiło.

- Kiedy mnie ujrzy nie będzie miło. Widok bociana to nie zabawa. Dobrze że wkoło zielona trawa. Teraz rozumiem - barwa zielona, specjalnie dla mnie jest przeznaczona. Trudno mnie dostrzec zatem bocianie, chyba gdzie indziej zjesz dziś śniadanie.

2. Krótka rozmowa nt. treści opowiadania - historyjki:

 

- Dlaczego żabka była smutna?
- Kogo żabka spotkała na łące?
- Kto chciał ją zjeść?
- Czy udało się bocianowi złapać żabkę?
- Dlaczego bocian nie dojrzał żabki w trawie?

 

3. Omówienie sposobu wykonania pracy techniką edukacji przez ruch wg. D. Dziamskiej.

 

Przebieg pracy plastycznej:

Twoje uwagi i pomysły

Tagi