Niepubliczne Przedszkole Terapeutyczne Happy Kids Place (Ząbki)

Niepubliczne Przedszkole Terapeutyczne Happy Kids Place
zobacz więcej (9)

Opis obiektu

HAPPY KIDS PLACE to kompleks edukacyjno terapeutyczny, w skład którego wchodzi przedszkole terapeutyczne, żłobek oraz centrum terapii. Przedszkole dedykowane dzieciom posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, znajdujących się w spektrum autyzmu, dotkniętych zespołem aspergera oraz innymi trudnościami. Nasze przedszkolaki mają dostosowaną do możliwości podstawę programową oraz indywidualny plan terapeutyczny. Optymalizujemy procesy poznawcze dziecka, zapewniając terapię i możliwości bycia przedszkolakiem pod jednym dachem. Centrum terapii oferuje możliwość skorzystania z terapii dzieciom spoza naszego przedszkola. Oprócz podstawowej funkcji dydaktycznej jaką powinno spełniać przedszkole, jesteśmy w stanie zapewnić dzieciom również szeroki wachlarz terapeutyczny. Budynek oprócz kameralnych salek edukacyjnych, posiada w swojej zabudowie salę do Integracji Sensorycznej, Salę Doświadczania Świata oraz doskonale wyposażone  gabinety do terapii Logopedycznej i...

Galeria

Kolorowanki