Zajęcia otwarte dla rodziców- scenariusz

Zajęcia otwarte dla rodziców- scenariusz
Oceń
Drukuj

Zapoznanie dzieci ze sposobami przygotowywania się zwierząt do zimy w oparciu o opowiadanie M. Kownackiej „Idzie zima chudy nie przetrzyma”. Poznanie zwyczajów niektórych zwierząt leśnych: wiewiórka, lis, jeż, borsuk, niedźwiedź.

Zapoznanie dzieci ze sposobami przygotowywania się zwierząt do zimy w oparciu o opowiadanie M. Kownackiej „Idzie zima chudy nie przetrzyma”. Poznanie zwyczajów niektórych zwierząt leśnych: wiewiórka, lis, jeż, borsuk, niedźwiedź.


Cele operacyjne:
Dziecko:
- posługuje się liczebnikami głównymi i porządkowymi w zakresie 6,
- tworzy zbiory według określonych cech przedmiotów,
- porównuje liczebność zbiorów, posługując się pojęciami: tyle samo, o...mniej, o...więcej,
- potrafi odliczać do trzech, czterech, pięciu,
- rozwiązuje zagadki o tematyce jesiennej,
- porusza się w rytmie słyszanej muzyki,
- zna piosenkę „Wiewióreczka mała” i przedstawia jej treść za pomocą prostych ruchów, kroków tanecznych,
- wykorzystuje materiał przyrodniczy – zasuszone liście, kartki czarnego koloru do wyklejenia sylwety jeża,
- doprowadza pracę do końca,
- dzieli wyrazy na sylaby,
- przestrzega umów zawartych w grupie dotyczących zgodnego współdziałania oraz bezpiecznego poruszania się w sali,
- uznaje prawo innych dzieci do wypowiedzenia się na dany temat,
- próbuje ocenić postępowanie głównego bohatera opowiadania,
- wie, w jaki sposób zwierzęta przygotowują się do zimy,
- włącza rodziców do wspólnej zabawy.

Metody, formy pracy: czynna, słowna, zadaniowa.

Pomoce dydaktyczne: tekst opowiadania M. Kownackiej „Idzie zima, chudy nie przetrzyma”, ilustracje do opowiadania, liczmany, sylwety wiewiórek, nagranie CD piosenki „Wiewióreczka mała”,  zagadki, kartki z sylwetą jeża, kolorowe kartki, liście, klej, małe kółka i flamastry.

Powitanie

Rodzice i dzieci stają w kręgu i na powitanie zabawa w „Iskierkę”. Dzieci śpiewają piosenkę grupową „Biedroneczki”.
Zaproszenie do zajęcia miejsc przed tablicą.

Wstęp

1. N: Bardzo często rodzice opowiadają wam bajki. Zwykle zaczynają się one jak?
D: Za górami........itd.
N: Na pewno znacie wiele takich bajek. 
 Ja też wam dzisiaj coś opowiem, ale to nie będzie bajka. Będzie to opowiadanie, które opowiedziała mi mądra sowa w pięknym jesiennym lesie. Podobno ta historia wydarzyła się naprawdę. Posłuchajcie.:
Kiedy fruwa babie lato, dobrze się powodzi skrzatom!
Orzeszki laskowe, owoce róży, wszystko to skrzatom służy.
Skrzatem Gagatek, w pysznym humorku spotkał wiewiórkę:
- Co niesiesz w worku?
- Na zimę orzechy. Zima to nie śmiechy!
- Chodź ze mną na spacer, pójdziemy przez lasy.
- Oszalałeś skrzacie? Ja robię zapasy. Idzie zima – chudy nie przetrzyma.
Poszedł skrzatem dalej – dziupla wypróchniała.
- Kto też  się tam chowa? – Stuk…puk….
- U- hu – hu!
- Aaa! To puszczyk – sowa!
Wybierz się ze mną na spacer! – czy słyszysz?
- Nie mogę! Też pomysł! Całą noc łowię myszy!
Idzie zima – chudy nie przetrzyma!
- ano, trudna rada – trzeba dalej szukać!
Jakaś piękna nora – mieszkanie borsuka!
- Kumie borsuku, na spacer proszę!
- Chrum, chrum..! spacerów nie znoszę!
Muszę pod skórką sadło gromadzić, bo tylko tłusty zimie poradzi!
Wyszedł skrzatem z lasu – przez pole pomyka.
- Gwałtu ! Gdzie ja wpadam? To nora chomika!
- Kuciu chomiku, przepraszam za to!
Chodźmy na spacer, jest babie lato!
Ale chomik go ofuknął.
- Może byś się w głowę stuknął.
- Co ci do głowy strzela, niebożę, toć ja na zimę gromadzę zboże!
Idzie skrzat dalej – lisek pomyka.
- Dokąd Mikito?
- Ja do kurnika. Jak tłuste gąski będzie się jadło, to nam na zimę narośnie sadło.
Siadł skrzat na kamyku.
- No tak zima bliska! Patrzy, biegnie bruzdą ognista myszka!
- Ej, hej, kumo myszko, dokąd kuma pędzi?
- Do ludzkich mieszkań – tam ciepło będzie!

Skomentuj

Skomentuj jako pierwszy!

Tagi