Zajęcia plastyczne dla dzieci w wieku przedszkolnym

Zajęcia plastyczne dla dzieci w wieku przedszkolnym

Twórczość plastyczna jest jedną z najważniejszych form działalności dziecka w wieku przedszkolnym. Jego własna twórczość jest źródłem dobrej zabawy, radości, podstawową formą uczenia się oraz zdobywania, wiedzy o otaczającej go rzeczywistości. Udział dziecka w zajęciach plastycznych sprzyja aktywizowaniu myślenia, przyczynia się do rozwoju samodzielności i pomysłowości.

Zajęcia plastyczne budzą zainteresowania dziecka, kształtują umiejętności plastyczne i zapoznają z kulturą plastyczną, która przez swoją różnorodną działalność ma bardzo szeroki zakres oddziaływania wychowawczego. Zajęcia plastyczne wyzwalają ekspresje dziecka, rozwijają twórczą inicjatywę, pomysłowość a przede wszystkim wiarę we własne siły, pobudzają one rozwój umysłowy i emocjonalny.

Scenariusz zajęć – SUKNIA PANI WIOSNY

Temat zajęć: Suknia Pani Wiosny – zajęcia plastyczne

Cele ogólne:

 • rozwijanie inwencji twórczych dziecka
 • zapoznanie z pojęciem „kompozycja”
 • ukazanie możliwości wykorzystania darów natury (łączenie papieru z materiałem przyrodniczym)


Cele operacyjne – dziecko:

 • określa charakterystyczne cechy wiosny
 • klasyfikuje materiał przyrodniczy
 • potrafi rozplanować kompozycje na płaszczyźnie tworząc elementy dekoracyjne


Metody:

 • Metoda praktyczna
 • Metoda waloryzująca – ekspresja ruchowa


Forma: Indywidualna, grupowa


Miejsce realizacji: Przedszkolna sala


Czas trwania: 30 minut

Pomoce dydaktyczne:
Duża postać w sukni z szarego papieru, szablon fartuszka, pelerynki, wianka z kolorowego kartonu, dary natury (kawałki mchu, zasuszone kwiaty, sztuczne zielone listki), wycinki z kolorowego papieru, instrumenty perkusyjne (bębenek, grzechotka, tamburyn, kołatka)

Przebieg zajęć:
1. Powitanie Pani Wiosny przy akompaniamencie instrumentów perkusyjnych.
2. Zabawa ruchowa – dzieci podzielone na grupy poruszają się swobodnie po sali, na sygnał, zbierają rozrzucone elementy, każda grupa co innego
3. Propozycja ozdobienie garderoby Pani wiosny – objaśnienie sposobu wykonania, dzieci przystępują do tworzenia kompozycji dekoracyjnych według własnego pomysłu
4. Ubieramy Panią Wiosnę: założenie fartuszka, pelerynki i wianuszka
5. Pożegnanie Wiosenki przy akompaniamencie instrumentów muzycznych

Scenariusz zajęć – WIOSENNA ŁĄKA

Temat zajęć: Wiosenna łąka. Praca plastyczna „Kolorowe motyle na łące”

Cele ogólne:

 • rozwijanie wyobraźni plastycznej, inwencji twórczej
 • rozbudzenie zainteresowania otaczającym świat przyrody, jego pięknem


Cele operacyjne – dziecko:

 • potrafi uważnie wysłuchać treści utworu literackiego
 • zna treść opowiadania
 • potrafi ozdobić szablon motyla elementami z papieru i cekinami według wskazanego wzoru
 • dba o estetykę pracy plastycznej


Metody:

 • Metoda podająca – rozmowa, polecenie, objaśnienie, prezentacja
 • Metoda waloryzująca - ekspresja ruchowa, plastyczna, muzyczna
 • Metoda operacyjna – praktyczne działania


Forma: Zbiorowa, indywidualna

Czas trwania: 30 minut

Miejsce realizacji:  Przedszkolna sala

Pomoce dydaktyczne:
Opowiadanie W. Bodalskiej „Cztery motylki”, nagranie muzyczne, szablon motyla, elementy z papieru – koła, cekiny, klej, ilustracje, zielona bibuła, krepa

Przebieg zajęć:
1. Opowiadanie W. Bodalskiej „Cztery motylki”
2. Rozmowa na temat treści utworu literackiego
3. Zabawa ruchowa „Motyle” z podkładem muzycznym według pomysłu nauczyciela
4. Praca plastyczna „Kolorowe motyle” – naklejanie, łączenie za pomocą kleju rolki papieru z szablonem skrzydeł. Naklejanie papierowych kółek i cekinów na powierzchnię skrzydeł motyla.
5. Doczepianie motyli na makietę wiosennej łąki na dużym styropianie. Wykonanie łąki przy użyciu zielonej bibułki i sztucznych kwiatów
6. Omówienie walorów estetycznych prac dzieci

Opracowała: mgr Beata Korczak

Podobne artykuły

Skomentuj

Bądź pierwszym, który skomentuje ten wpis!

Tagi