Przedszkole Hula-Hop (Zalesie Górne)

Przedszkole Hula-Hop
zobacz więcej (6)
Wyświetl numer telefonu
Adres:
Sarenki 2, Zalesie Górne
Drukuj Dodaj ocenę

Standard

 • język angielski
 • język francuski
 • logopeda
 • psycholog
 • ceramika
 • rytmika
 • gimnastyka ogólnorozwojowa
 • korektywa
 • taniec nowoczesny
 • zajęcia teatralne
 • kółko kulinarne
 • warsztaty dla dzieci
 • warsztaty dla rodziców

Opis obiektu

Przedszkole Hula-Hop w Zalesiu Górnym to placówka wypełniona atmosferą radości i akceptacji. Długoletnie doświadczenie w pracy z Dziećmi, a także znajomość nowoczesnych trendów edukacyjnych, pozwalają kadrze na wspieranie rozwoju i zapewnienie dobrego samopoczucia Dziecka.   Naszą placówkę otacza starodrzew, jest przepięknie położona, w otulinie Chojnowskiego Parku Narodowego, gdzie leśna aura i świeże powietrze sprzyjają zachowaniu zdrowia Dziecka.   Dzieci w Naszym Przedszkolu rozwijają się w  środowisku dwujęzycznym, gdzie język polski i angielski stają się dla Dziecka naturalnymi kodami porozumiewania się. Dlatego w Naszym Przedszkolu pracujemy wg programu Mother Goose Time,zajęcia e odbywają się  2 x dziennie. Informacje zwrotne otrzymywane od doświadczonych Nauczycieli, Rodziców są dowodem na to, że nasz program nauczania,  staje się drogą do sukcesu każdego Dziecka na miarę jego indywidualnych możliwości.  Daje Dzieciom oręż, bo rozbudza w nich pewność siebie, wiarę we...

Galeria

Program nauczania

Innowacyjny program:

 

 • Zapewnienie codziennego kontaktu z językiem angielskim i zajęciami z glottodydaktyki – wybitnej metody czytania i pisania w formie 30 minutowych zajęć. Zajęcia  prowadzą specjaliści!
 • Różnorodne zajęcia w formie zabawy, aktywności plastycznej, muzycznej, tanecznej, teatralnej, medialnej stwarzają warunki do skutecznego przyswajania dwóch języków.
 • Spójna integracja treści nauczania w języku polskim (glottodydaktyce) i języku angielskim, połączenie zakresów tematycznych tych zajęć wspiera skutecznie wszechstronny rozwój językowy Dziecka.
 • Celem programu jest uwrażliwienie Dzieci na współistnienie w środowisku dwujęzycznym.
 • Celem programu jest stworzenie dogodnych warunków do rozwoju umiejętności czytania i pisania w dwóch językach. Dzięki glottodydaktyce Dzieci są wcześniej gotowe do podjęcia prób czytania i pisania również w języku angielskim.
 • Indywidualne podejście do postępów każdego Dziecka w nabywaniu kompetencji w dwóch językach.
 • Program stworzony z myślą o potrzebach dzieci, które będą przekraczać mury szkolne jako pięciolatki.
 • Innowacyjna korelacja nauczania dwóch języków zapobiega mieszaniu się ich.
 • Cele zajęć i treści są bliskie światu Dziecka i dostosowane do jego potrzeb oraz zainteresowań na konkretnym poziomie.
 • Program dba o wielopłaszczyznowy rozwój każdego Dziecka. na miarę jego możliwości i umiejętności.

Przedszkole oferuje
- język angielski 5 x w tyg, wg programu autorskiego, prowadzony w małych grupach
- zajęcia z glottodydaktyki 5 x w tyg- najbardziej skutecznej metody czytania i pisania dla dzieci od drugiego roku życia
- zajęcia wspierające rozwój języka polskiego i angielskiego wg autorskiego programu przedszkola
- zajęcia plastyczne prowadzone w języku angielskim oraz polskim
- drama w języku angielskim
- zajęcia muzyczne i ruchowe w obu językach oraz glottozabawa
- zajęcia poświęcone kulturom różnych krajów ( Polska, Wielka Brytania itp.)
- Mały Kucharz
- Mały Ogrodnik
- Mały Naukowiec
- gimnastyka ogólnorozwojowa
- warsztaty z rodzicami
- codzienna opieka doświadczonych nauczycieli, logopedy i psychologa
- rytmika
- teatrzyki i koncerty na terenie przedszkola
- dziecięca matematyka
- innowacyjne metody pracy : metoda projektu, tutoring rówieśniczy, metody aktywizujące
- zajęcia z chustą Klanzy ( pedagogika zabawy)
- Metoda Dobrego Startu ( M. Bogdanowicz)
- zajęcia muzyczne metodą Carla Orffa: rytm, słowo, improwizacja, gest, dźwięk, gra na instrumentach
- zajęcia gimnastyki twórczej Rudolfa Labana: taniec, improwizacja, opowieść ruchowa, pantomima
- kinezjologia edukacyjna Paula Dennisona- , gimnastyka mózgu, edukacja poprzez ruch
- zajęcia metodą ruchu rozwijającego Weroniki Sherborne: odprężenie, relaksacja
- kształcące zabawy ruchowe "Ruch to zdrowie": gry i zabawy bieżne, skoczne, rzutne, gry kopne
- rozwijanie indywidualnych zainteresowań poprzez udział w różnych konkursach 
- współpraca z Akademią Zdrowego Przedszkolaka
Inne zajęcia:
- gimnastyka korekcyjna
- integracja sensoryczna
- ceramika
- zajęcia sportowe: kickboxing, boks, samoobrona
- karate
- judo
- taniec
- joga z elelmentami kinezjologii
- zajęcia teatralne
- warsztaty LEGO
- zajęcia szachowe

Kolorowanki