Zapasy wiewiórki - scenariusz zajęć dydaktycznych w grupie 5-latków

Jesteś nauczycielem wychowania przedszkolnego? Przygotowałeś scenariusz zajęć i chcesz podzielić się nim z innymi? Dajemy Ci taką możliwość!
Prezentowane poniżej materiały to Wasze scenariusze zajęć dla dzieci w przedszkolu!
Zapasy wiewiórki - scenariusz zajęć dydaktycznych w grupie 5-latków
Oceń
{

Temat kompleksowy:

 • Jest coraz chłodniej, wszyscy przygotowują się do zimy.


Temat zajęć:

 • Zapasy wiewiórki


Cele ogólne:

 • Poznanie sposobu przygotowania się wiewiórki do zimy;
 • Przeliczanie w zakresie 5;
 • Posługiwanie się liczebnikami głównymi i porządkowymi w zakresie 5;
 • Wprowadzanie radosnej atmosfery w grupie.


Cele szczegółowe (dziecko):

 • Zna sposób przygotowania wiewiórki do zimy;
 • Liczy w zakresie 5;
 • Porównuje zbiory, które mają o 1 element więcej lub mniej;
 • Wykonuje polecenia nauczyciela podczas wykonywania pracy plastycznej;
 • Prawidłowo reaguje na sygnał dźwiękowy.


Środki dydaktyczne:

 • Treść wiersza, sylwety żołędzi, szyszek, orzechów, dziupli, bębenek, sylwety 2 wiewiórek, nożyczki, klej, papier, kredki, sylweta drzewa, płyta CD, treść zagadki, opaski z wizerunkiem wiewiórki.

 

Przebieg zajęć:


1. „Deszczyk pada” – zabawa muzyczno-ruchowa w kole.

2. „Wiewiórki” – słuchanie wiersza Bronisławy Ostrowskiej recytowanego przez nauczycielkę i ilustrowanego sylwetami wiewiórek.

„Wiewiórki”
Wiewiórki młode dwie
na drzewie się spotkały:
Jak pani spędza dnie?
co robi przez dzień cały?

Ja skaczę cały dzień,
ciesząc się ciepłym słonkiem,
lub śpię zaszyta w cień,
nakrywszy się ogonkiem.

A proszę pani ja, gromadzę wciąż zapasy.
Na czas gdy zima zła,
pokryje śniegiem lasy.

3. Rozmowa z dziećmi na temat treści wiersza:
Jak wygląda wiewiórka?
W jaki sposób się porusza?
Ile wiewiórek występowało w wierszu?
Gdzie spotkały się wiewiórki?
Co robiła cały dzień pierwsza wiewiórka?
Czym zajmowała się druga wiewiórka?

4. Rozmowa z dziećmi na temat wyglądu, sposobu przygotowania się wiewiórki do zimy – gromadzenie zapasów.

5. „Wiewiórki w dziuplach” – zabawa ruchowa – dzieci dobierają się trójkami. Dwoje dzieci zwraca się przodem do siebie i podaje ręce tworząc dziuplę dla wiewiórki. Trzecie dziecko oznaczone opaską jest wiewiórką i wchodzi do środka. Na zapowiedź „wiewiórki z dziupli” dzieci oznaczone emblematem biegają po sali. Na hasło „wiewiórki do dziupli” – wiewiórki wracają do dziupli.

6. „Zapasy wiewiórki” – zabawa dydaktyczna – przed każdym dzieckiem znajdują się szyszki, orzechy i żołędzie każde dziecko otrzymuje sylwetę dziupli z zaznaczonymi półkami na zapasy i wykonuje następujące polecenia:

 • Wybierz tyle szyszek ile usłyszysz uderzeń w bębenek i ułóż je na pierwszej półce od góry;
 • Na drugiej półce ułóż tyle żołędzi aby było ich o jeden więcej niż szyszek;
 • Ułóż na trzeciej półce tyle orzechów ile masz palców u jednej ręki.


7. „Wesoła wiewiórka” – wykonanie pracy plastycznej według polecenia nauczyciela: Samodzielne kolorowanie wiewiórki i przyklejanie ogona w postaci liścia.

8. Podsumowanie zajęć – rozwiązanie zagadki
Ma rude ubranie
I w dziupli mieszkanie,
Gromadzi zapasy na trudne czasy
(Wiewiórka)

9. Podziękowanie dzieciom za udział w zajęciach.

Opracowanie: Edyta Babicz

Twoje uwagi i pomysły

Tagi