Zapraszamy na VI Kongres Edukacja i Rozwój: Prawo w Edukacji

Zapraszamy na VI Kongres Edukacja i Rozwój: Prawo w Edukacji
Drukuj Skomentuj

Kongres Edukacja i Rozwój jest corocznym spotkaniem branżowym integrującym środowisko edukacyjne wokół najważniejszych zagadnień związanych z tworzeniem warunków do wszechstronnego rozwoju jednostek i społeczeństwa. Hasło przewodnie tegorocznej, szóstej już edycji brzmi: „Prawo w Edukacji - problemy, wyzwania, interpretacje”. Zapraszamy 9-10 października 2019 r. do Warszawy.

Serwis Przedszkola.edu.pl sprawuje oficjalny patronat medialny nad tym wydarzeniem.

 

 

Ze względu na częste zmiany legislacyjne oraz wynikające z nich problemy interpretacyjne jedną z kluczowych potrzeb dyrektorów i nauczycieli jest możliwość docierania do sprawdzonych źródeł informacji, a także korzystania z nich adekwatnie do potrzeb. Z tego też powodu w tym roku Organizatorzy Kongresu główny akcent kładą na kwestie związane z regulacjami prawnymi dotyczącymi oświaty.

W czasie VI Kongresu Edukacja i Rozwój uczestnicy będą mieli okazję spotkać się z ekspertami, którzy wskażą możliwe sposoby rozwiązania problemów prawnych, ale również zarządczych i wychowawczych pojawiających się w codziennym funkcjonowaniu szkoły czy przedszkola. We współpracy z wieloma organizacjami zaprezentowane będą także szczególnie wartościowe dokonania, projekty edukacyjne, ważne idee i cenne inicjatywy.

 

Program

 

Na program Kongresu złożą się równolegle prowadzone:

 

 •     XXI Krajowa Konferencja Dyrektorów Szkół i Przedszkoli
 •     V Konferencja Nauczycieli, Psychologów i Pedagogów
 •     V Konferencja Edukacja w Samorządach
 •     Blok warsztatowy „Dobre Praktyki w Edukacji”
 •     Stoliki eksperckie
 •     Strefa EXPO


Podczas wykładów i warsztatów kongresowych: 

- omówione zostaną przepisy i wytyczne oraz zostaną podane odpowiedzi na pytania dotyczące:

 • ochrony danych osobowych, np. kto odpowiada za system tej ochrony w szkole, jaka jest odpowiedzialność dyrektora w tym zakresie, jak stwierdzić, czy IODO należycie wykonuje swoją funkcję, jak zabezpieczyć się przed błędami i uchybieniami;
 • statutów szkół i przedszkoli oraz zadań rady pedagogicznej, dyrektora szkoły i organu prowadzącego wynikających ze zmiany przepisów;
 • kontroli zarządczej oraz planowanych zmian w tym zakresie;

 

- podjęte zostaną tematy związane z:

 • usprawnieniem procesu zarządzania w sytuacjach trudnych i kryzysowych;
 • reformą szkolnictwa zawodowego;
 • organizacją kształcenia w branżowej szkole I stopinia uczniów, którzy rozpoczęli naukę w szkole podstawowej w wieku sześciu lat;


- wyjasnione zostaną zasady:

 • tworzenia aktów prawa wewnątrzszkolnego, w tym stosowania zasad techniki prawodawczej;
 • organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu i szkole zgodnie z przepisami prawa oraz realnymi potrzebami;


- przeanalizowane zostaną:

 • konsekwencje zmian w organizacji doskonalenia nauczycieli w związku ze zmianą Rozporządzenia MEN o placówkach doskonalenia nauczycieli;
 • nowy sposób powoływania doradców metodycznych;
 • wpływ wprowadzanych zmian na organizację pracy dyrektora przedszkola, szkoły i placówki.


- omówione zostaną wyzwania, jakie niosą zjawiska patologiczne w szkole, których źródłem jest Internet i nowe technologie cyfrowe.

 
Po raz pierwszy Organizatorzy:

 

 • zajmą się problemem zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży;
 • podpowiedzą, jak postępować w sytuacji pojawienia się w szkole dopalaczy;
 • umożliwią bliższe zapoznanie się z koncepcją myślenia wizualnego w edukacji.

 

Dla kogo?

 

 • dyrektorów i nauczycieli przedszkoli i szkół wszystkich typów;
 • dyrektorów, nauczycieli konsultantów i doradców metodycznych placówek doskonalenia nauczycieli;
 • przedstawicieli samorządu terytorialnego i organów prowadzących odpowiedzialnych za oświatę;
 • specjalistów: pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów wspierających działania edukacyjne szkół i przedszkoli;
 • pracowników naukowych i dydaktycznych wyższych uczelni;
 • reprezentantów instytucji i firm wspierających oświatę, oferujących rozwiązania, projekty oraz produkty, usprawniające i unowocześniające działalność wszystkich placówek edukacyjnych.


Więcej informacji i zapisy:

www.kongres-edukacja.pl

www.facebook.com/events/649341778823251

 

 

Źródło: materiały promocyjne

Filmy

Podobne artykuły

Skomentuj

Bądź pierwszym, który skomentuje ten wpis!

Tagi