Zasady awansu zawodowego w przedszkolach niepublicznych.

Mam skończony licencjat z ew z wp. Pracuje na stanowisku "pomoc nauczyciela" od 2004 roku w przedszkolu niepublicznym (mam umowę na czas nieokreślony). Przez te lata pracy często wykonywałam obowiązki nauczyciela, a od września 2012 roku mam przydzieloną mieszaną grupę 3 i 4 latków i prowadzę regularne zajęcia. Chcę poprosić dyrektorkę o zmianę umowy z "pomoc nauczyciela" na "nauczyciela" i rozpocząć realizację awansu zawodowego od przyszłego roku. Czy do zmiany umowy i zaczęcia realizacji awansu wystarczy mi licencjat? Jakie jest wynagrodzenie i ile godzin pracuje nauczyciel w przedszkolach niepublicznych? Proszę o odpowiedź jak to wygłada formalnie, a jak w rzeczywistości. Dziękuję:)

Na mocy ustawy nauczyciele w przedszkolach niepublicznych nie mają ustalonego wymiaru czasu pracy, wynagrodzenia oraz kwestii związanych z urlopami. Ustala to pracodawca. Stanowisko nauczyciela może zajmować osoba, która  ukończyła studia wyższe z odpowiednim przygotowaniem pedagogicznym lub ukończyła zakład kształcenia nauczycieli i podejmuje pracę na stanowisku, do którego są to wystarczające kwalifikacje. Taka osoba musi także przestrzegać zasad moralnych oraz spełniać warunki zdrowotne niezbędne do podejmowania zawodu nauczyciela. Niedopuszczalne bowiem jest zatrudnienie osoby niepełnosprawnej w przedszkolu.

W przedszkolu niepublicznym obowiązują identyczne stopnie awansu nauczycieli jak w placówkach publicznych i szkołach. Z tego, co udało mi się dowiedzieć z miesięcznika „Monitor Prawny Dyrektora” studia wyższe, jakie musi ukończyć nauczyciel rozumiane są tutaj różnorako, mianowicie chodzi o:

  • studia magisterskie na kierunku (specjalności) zgodnym z prowadzonymi zajęciami oraz przygotowanie pedagogiczne lub
  • studia pierwszego stopnia na kierunku (specjalności) zgodnym z prowadzonymi zajęciami oraz przygotowanie pedagogiczne lub studia pierwszego stopnia na kierunku, którego zakres, określony w standardzie kształcenia dla tego kierunku studiów w grupie treści podstawowych i kierunkowych, obejmuje treści prowadzonych zajęć, oraz przygotowanie pedagogiczne, lub studia wyższe na kierunku (specjalności) innym, a ponadto studia podyplomowe lub kurs kwalifikacyjny w zakresie prowadzonych zajęć oraz przygotowanie pedagogiczne, lub
  • zakład kształcenia nauczycieli w specjalności odpowiadającej prowadzonym zajęciom, lub
  • zakład kształcenia nauczycieli w specjalności innej niż odpowiadająca prowadzonym zajęciom, a ponadto kurs kwalifikacyjny w zakresie nauczanego przedmiotu lub prowadzonych zajęć, lub
  • studia wyższe na kierunku pedagogika w specjalności przygotowującej do pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym albo wczesnoszkolnym, lub
  • zakład kształcenia nauczycieli w specjalności przygotowującej do pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym lub wczesnoszkolnym.


Bardzo dużo w kwestiach, o które Pani pyta zależy od dyrektora placówki. To on w tym wypadku jest pracodawcą.

Podobne artykuły

Skomentuj

Bądź pierwszym, który skomentuje ten wpis!

Tagi