Zasiłek opiekuńczy a koronawirus - komu się należy?

Zasiłek opiekuńczy a koronawirus - komu się należy?
Drukuj Skomentuj

Zasiłek opiekuńczy na dziecko, z powodu pandemii koronawirusa, przysługiwał dość krótko. Obecnie większość placówek oświatowych jest otwarta, ale co zrobić, gdy dziecko zachoruje lub szkoła czy przedszkole zostaną zamknięte? Przeczytaj, by dowiedzieć się komu przysługuje zasiłek opiekuńczy w trakcie pandemii spowodowany zamknięciem szkoły lub chorobą dziecka.

 

Kto może skorzystać z zasiłku opiekuńczego?

 

•    rodzice dzieci w wieku do 8 lat


•    ubezpieczeni rodzice dzieci: do 16 lat, posiadających orzeczenie o niepełnosprawności; do 18 lat - jeśli te posiadają orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności; a także do 24 roku życia, wymagających potrzeby kształcenia specjalnego


•    rodzice lub opiekunowie pełnoletnich osób niepełnosprawnych zwolnionych od wykonywania pracy z powodu konieczności zapewnienia opieki nad taką osobą

Zasiłek opiekuńczy na opiekę nad dzieckiem dotyczy sytuacji:


•    nagłego zamknięcia żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola, szkoły lub innej placówki, do której uczęszcza dziecko


•    konieczności izolacji dziecka z powodu podejrzenia o nosicielstwo choroby zakaźnej


•    choroby niani lub dziennego opiekuna


•    porodu lub choroby małżonka lub rodzica dziecka, którzy stale się nim opiekują, a poród lub choroba uniemożliwia tę opiekę


•    pobytu w szpitalu albo innej placówce leczniczej małżonka lub rodzica, którzy stale opiekują się dzieckiem

 

Jak długo przysługuje zasiłek opiekuńczy?

 

 

Zasiłek opiekuńczy przysługuje nie dłużej niż przez:


•    60 dni w roku kalendarzowym, przy opiece zdrowego dziecka do lat 8 lub chorego dziecka do lat 14, w tym także dzieckiem niepełnosprawnym w tym wieku


•    14 dni w roku kalendarzowym, jeżeli opiekujesz się dzieckiem w wieku ponad 14 lat lub innym chorym członkiem rodziny

 

Ile wynosi zasiłek opiekuńczy?

 

To 80 procent wynagrodzenia. Zasiłek wypłacany jest za każdy dzień, w którym sprawowana jest opieka nad dzieckiem, również za dni ustawowo wolne od pracy.

 

Jak złożyć wniosek?


•    Należy złożyć oświadczenie o sprawowaniu opieki nad dzieckiem u swojego płatnika składek (pracodawca/zleceniodawca) . Przedłożenie tego rodzaju oświadczenia jest równoznaczne ze złożeniem wniosku o dodatkowy zasiłek opiekuńczy.


•  Osoby, które prowadzą działalność pozarolniczą ,składają oświadczenie w ZUS - również za pośrednictwem portalu PUE ZUS.

 

 

Autor: Izabela Nestioruk

Podobne artykuły

Skomentuj

Bądź pierwszym, który skomentuje ten wpis!