Zasiłek opiekuńczy od września - komu się należy?

Zasiłek opiekuńczy od września - komu się należy?
Drukuj Skomentuj

Powrót do szkół jest bardzo kontrowersyjny. Jedni cieszą się z powrotu do szkoły, inni drżą o swoje pociechy. Przeczytaj, by dowiedzieć się, kto może ubiegać się o dodatkowy zasiłek opiekuńczy od września.

Wypłacany do 26 lipca zasiłek opiekuńczy to wsparcie finansowe dla rodziców i opiekunów za opiekę nad dzieckiem. Świadczenie wypłacane było za każdy dzień sprawowania opieki nad dzieckiem do 8 lat. Zasiłek ten przysługiwał matce, ojcu lub opiekunowi, a wypłacany był temu z rodziców, który o niego wystąpił.


Rodzicom dzieci niepełnosprawnych  pomoc przysługiwała do 16 roku życia ich pociechy. Z zasilku mogli również skorzystać rodzice dzieci do 18. roku życia, które mają orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, a także te,  które mają orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. Świadczenie przysługiwało także rodzicom pełnoletnich osób niepełnosprawnych, którzy w związku z epidemią nie mogli uczęszczać  np. do placówek integracyjnych.


Premier Mateusz Morawiecki poinformował, że w przypadku, gdy szkoła będzie podlegała procedurze zdalnego nauczania, będzie możliwość korzystania z zasiłku opiekuńczego przez tych rodziców, którzy będą mieli taką potrzebę. Wyraźnie podkreślił, że to jedyny warunek skorzystania z pomocy finansowej.


Aktualnie rodzice mogą korzystać z ogólnych przepisów dotyczących zasiłku opiekuńczego. Przysługuje ubezpieczonemu rodzicowi dziecka do lat 8 przez łączny okres 60 dni w roku w przypadku nieprzewidzianego zamknięcia żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola, a także w przypadku choroby opiekunki.

Autor: Izabela Nestioruk

Podobne artykuły

Skomentuj

Bądź pierwszym, który skomentuje ten wpis!