Zasiłek rodzinny 2020/2021 - kryteria i wysokość

Zasiłek rodzinny 2020/2021 - kryteria i wysokość
Drukuj Skomentuj

Tura składania wniosków o zasiłek rodzinny ruszyła 1 lipca, jednak wnioski papierowe można składać dopiero od początku sierpnia. Przeczytaj, by dowiedzieć się komu przysługuje świadczenie rodzinne oraz jakie są warunki przyznania zasiłku rodzinnego 2020.

Pomoc finansowa


Warunkiem przyznania zasiłku rodzinnego jest  spełnienie między innymi kryterium dochodowego. Ci, którym przysługuje zasiłek rodzinny, mogą wystąpić również o inne dodatki:


•    Dodatek z tytułu urodzenia dziecka
•   Dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego
•     Dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka
•     Dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej
• Dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego
•    Dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania
•    Dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego

 

Świadczenia rodzinne 2020/2021


Kwoty świadczeń rodzinnych wynoszą odpowiednio:


•    Zasiłek pielęgnacyjny – 184,42 zł (wzrost o 31,42 zł) – I etap. Od 1 listopada 2019 r. wynosi 215,84 zł (wzrost o o 31,42 zł) – II etap. Docelowo kwota tego zasiłku wzrasta o ponad 40%.
•    Specjalny zasiłek opiekuńczy lub zasiłek dla opiekuna – 846,42 złote brutto (w tym opłacona składka na ubezpieczenie opiekuna).
Inne świadczenia pozostają bez zmian.

 

Zasiłek rodzinny 2020/2021 i dodatki do zasiłku


•    zasiłek rodzinny na dziecko do ukończenia 5. roku życia – 95 zł,
•  zasiłek rodzinny na dziecko w wieku powyżej 5. roku życia do ukończenia 18. roku życia – 124 zł
•   zasiłek rodzinny na dziecko w wieku powyżej 18. roku życia do ukończenia 24. roku życia – 135 zł
•    dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia dziecka – 1 000 zł
•    dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego – 400 zł
•    dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu samotnego wychowywania dziecka – 193 zł, nie więcej jednak niż 386 zł na wszystkie dzieci
•    dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej – 95 zł na trzecie i następne dzieci uprawnione do zasiłku
•    dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego: do 5. roku życia – 90 zł, – powyżej 5. roku życia do ukończenia 24. roku życia – 110 zł
•    dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego – 100 zł
•    dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania: na pokrycie wydatków związanych z zamieszkaniem w miejscowości, w której znajduje się szkoła – 113 zł, na pokrycie wydatków związanych z dojazdem do miejscowości, w której znajduje się szkoła – 69 zł
•    jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka – 1 000 zł
•    świadczenie rodzicielskie – 1 000 zł

 

Zasiłek rodzinny – kryterium dochodowe


Zgodnie z rozporządzeniem rządowym, wysokość kryterium dochodowego wynosi:


•    kryterium dochodowe ogólne - 674 zł
•    kryterium dochodowe dla rodziny z dzieckiem niepełnosprawnym – 764 zł

Podobne artykuły

Skomentuj

Bądź pierwszym, który skomentuje ten wpis!