Zasiłek rodziny 2021. Jak złożyć wniosek online?

Zasiłek rodziny 2021. Jak złożyć wniosek online?
Drukuj Skomentuj

Zasiłek rodzinny 2021 to comiesięczne świadczenie, które wspiera domowy budżety. Jednak aby je otrzymać, należy spełnić kilka warunków. Najistotniejszym jest jednak wysokość dochodu w przeliczeniu na członka rodziny.

 

Zasiłek rodzinny 2021 – wysokość świadczenia


Zasiłek rodziny wynosi:

 

 • 95,00 zł na dziecko do ukończenia 5 roku życia,
 • 124,00 zł na dziecko powyżej 5 roku życia do ukończenia 18 roku życia,
 • 135,00 zł na dziecko powyżej 18 roku życia do ukończenia 24 roku życia.

 

 

Zasiłek rodzinny 2021 – jak złożyć wniosek przez Internet?


Wnioski o zasiłek rodzinny 2021 jest przyjmowany za pośrednictwem portalu Emp@tia lub ePUAP. Aby można było złożyć wniosek tą drogą, należy posiadać bezpieczny podpis elektroniczny (weryfikowany za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu) lub potwierdzony profil zaufany elektronicznej platformy usług administracji publicznej.Zasiłek rodzinny 2021- kto może go otrzymać?


W 2021 zasiłek rodzinny i dodatki do tego zasiłku przysługują:

 

 • rodzicom, jednemu z nich lub prawnemu opiekunowi dziecka,
 • opiekunowi faktycznemu dziecka (osoba faktycznie sprawująca opiekę nad dzieckiem, jeśli wystąpiła z wnioskiem do sądu rodzinnego o przysposobienie dziecka),
 • osobie uczącej się (a konkretnie: osoba pełnoletnia ucząca się, niepozostająca na utrzymaniu rodziców w związku z ich śmiercią lub w związku z ustaleniem wyrokiem sądowym lub ugodą sądową prawa do alimentów z ich strony).Komu nie przysługuje zasiłek rodzinny 2021?


Zasiłku rodzinnego 2021 nie mogą otrzymać:

 

 • dziecko albo osoba ucząca się pozostaje w związku małżeńskim;
 • dziecko jest umieszczone w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie albo w rodzinie zastępczej;
 • osoba ucząca się jest umieszczona w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie;
 • pełnoletnie dziecko lub osoba ucząca się jest uprawniona do zasiłku rodzinnego na własne dziecko;
 • osobie samotnie wychowującej dziecko nie zostało zasądzone świadczenie alimentacyjne na rzecz dziecka od jego rodzica, chyba że: rodzice lub jeden z nich nie żyje, nieznany jest ojciec dziecka, oddalone zostało powództwo o ustalenie świadczenia alimentacyjnego od drugiego rodzica, sąd zobowiązał do ponoszenia całych kosztów utrzymania dziecka jednego z rodziców, a drugiego zwolnił ze świadczenia alimentacyjnego, w rodzinie jest opieka naprzemienna.)

 

 

 

Autor: Izabela Nestioruk

Podobne artykuły

Skomentuj

Bądź pierwszym, który skomentuje ten wpis!