"Zima" scenariusz zajęcia twórczego dla dzieci 6 letnich

Jesteś nauczycielem wychowania przedszkolnego? Przygotowałeś scenariusz zajęć i chcesz podzielić się nim z innymi? Dajemy Ci taką możliwość!
Prezentowane poniżej materiały to Wasze scenariusze zajęć dla dzieci w przedszkolu!
Oceń
{

"O gwiazdce śniegowej"

"O gwiazdce śniegowej"


RODZAJ ZAJĘCIA: Zabawy twórcze zainspirowane słowem i muzyką

CELE OGÓLNE:
Rozwijanie twórczej aktywności dzieci
Współdziałanie w sytuacjach zabawowo-zadaniowych, przełamywanie  barier  emocjonalnych

CELE OPERACYJNE:
Dziecko:
- potrafi odszukać symetryczną połowę gwiazdki takiego samego koloru
- spontanicznie pokazuje za pomocą ruchu ciała, w trakcie słuchania muzyki zjawiska atmosferyczne związane z zimą
- potrafi rysować oburącz symetryczne obrazki w powietrzu i na płaszczyźnie

FORMY ORGANIZACYJNE:
- praca z całą grupą
- praca w zespołach
- praca w parach
- praca indywidualna

TECHNIKI:
- ekspresja ruchowa
- lista atrybutów
- burza mózgów
- bricollage
- podobieństwa

METODY:
wg  M. Kwiatkowskiej

czynne;
-  zadań stawianych do wykonania
kierowanie własną działalnością  dziecka
- zadań inspirujących

percepcyjne:
- uprzystępnianie sztuki
- pokaz i obserwacja

słowne: 
- żywe słowo nauczycielki
- rozmowa
- opowiadanie twórcze

oraz pedagogikazabawy elementy „Gimnastyki mózgu"  P. Dennisona.

MIEJSCE ZABAWY: sala przedszkolna

ŚRODKI  DYDAKTYCZNE:
Nagrania: podkład do opowiadania P. Czajkowski – „Romeo i Julia", zabawy integracyjne „Dyrdy – myrdy", „Przyjaciele przedszkolaka"ze zbioru” Z zabawą i bajką w świecie sześciolatka" pr.zbior. A. Sowińskiej i innych, podkład do ekspresji ruchowej P. Czajkowski - „Walc  kwiatów", podkład do zabaw ruchowych P. Czajkowski – „Dziadek do orzechów", tekst opowiadania „O  gwiazdce  śniegowej", ilustracja do tego opowiadania gwiazdki – wizytówki dla każdego dziecka (połowa gwiazdki dla jednego dziecka) w 3 kolorach: złotym, srebrnym, białym, kontury 3  choinek, napisy globalne: „gwiazdki złote", „gwiazdki srebrne", „gwiazdki białe" gazety, klej, szary papier pakowy, kreda, taśma  dwustronna, gwiazdka i paski trójkątne z  brystolu do zapisywania  wypowiedzi dzieci w „burzy mózgów", marker, emblematy "wesołych" i „smutnych" minek.

PRZEBIEG:

I.
1. Wizytówki
Dzieci wybierają połówki gwiazdek, przyklejają je do ubrania

2. Powitanie
Witam tych, którzy np. mają dobry humor, przyjechali do nas helikopterem itp.

3. Zabawa integracyjna „Przyjaciele przedszkolaka"

4. Ćwiczenie energetyzujące – picie  wody, słuchanie wiersza  „Woda"

Posłuchaj jeśli chcesz,
Ważną wiadomość mam
Ona dla ciebie jest,
Bo ja ją dobrze znam.

Cudowną wodę co dzień pij,
Jak kryształ taką czystą .
Pomoże ona zawsze ci,
Kłopoty szybko prysną.

Gdy nie masz się z kim bawić
I zimno jest na dworze.
Na dobry humor woda
Cudowna ci pomoże.

Cudowną wodę….

Gdy główka boli cię,
Ząb, ręka czy kolano
Pół szklanki wody pij,
Gdy z łóżka wstaniesz rano.

Cudowną wodę ….


II.
5. „O gwiazdce śniegowej" -  opowiadanie nauczycielki przy muzyce

tekst opowiadania

Była późna jesień.

Twoje uwagi i pomysły

Tagi