Scenariusz zajęć - Zima tuż tuż

Scenariusz zajęć - Zima tuż tuż
5.0
1 ocena
Oceń

Scenariusz zajęć obserwowanych w grupie Ananaski.

Cele ogólne:


•    stwarzanie sytuacji sprzyjających aktywizowaniu myślenia – IV.5,12, 14,15,16,18
•    doskonalenie słuchu fonematycznego – III.8
•    doskonalenie prawidłowego toru oddechowego – IV.2


Cele operacyjne:


- dziecko, rozpoznaje i nazywa zbliżającą się porę roku
- określa cechy i zjawiska atmosferyczne zimowej pogody
- wskazuje kierunki do osi własnego ciała
- rozpoznaje cyfry i posługuje się liczebnikami porządkowymi


Formy pracy :

 

zajęcia z całą grupą

 

Metody pracy :

 

- czynna – zadania do wykonania
- oglądowa – pokaz
- słowna – rozmowa, wyjaśnianie poleceń

Środki dydaktyczne:

 

ilustracja krajobrazu zimowego, obrazki przedstawiające atrybuty czterech pór roku, papierowe śnieżynki, szablony smutnych i wesołych minek, duże papierowe śnieżynki, szablony bałwanków


Przebieg zajęć :


1. Wprowadzenie do tematu zajęć za pomocą zagadki;
Przyjechała biała pani z kraju dalekiego,
   piękna na niej suknia z puchu srebrzystego.
   Błyszczy białej pani mrozik na sukience,
   Niesie biała pani bałwanka na ręce ?”

2. Pokaz ilustracji krajobrazu zimowego oraz pogadanka o oznakach zbliżającej się zimy : po jakiej porze roku nadchodzi, po czym możemy ją poznać, jak należy się teraz ubierać?

3. Zabawa rozwijająca logiczne myślenie „ Zimowe atrybuty”
Wybieranie spośród przygotowanych elementów tych, które pasują do zimowej pory roku i umieszczanie ich pod szablonem bałwanka.

4. Przeliczanie bałwanków oraz wskazanie cyfry odpowiadającej ich liczbie, określanie  wielkości bałwanków posługując się liczebnikami porządkowymi.

5. Ćwiczenia oddechowe „ Śnieg „ – dmuchanie na papierowe śnieżynki.

6. Układanie śnieżynek w stosunku do własnej osoby: obok siebie, z tyłu, przed sobą,  za sobą, nad głową, pod nogami, z lewej strony, itp.

7. Zabawa utrwalająca oznaki zimy. Określanie, które z wypowiedzianych przez nauczyciela zdań, jest prawdziwe, a które fałszywe za pomocą szablonów minek – uśmiechniętej i smutnej:
- Zimą często pada śnieg.
- Zima nadchodzi po lecie.
- Zimą jest ciepło na dworze.
- Zimą dni są krótkie.
- Na sankach jeździ się po lodowisku.
- Po zimie przychodzi wiosna.
       
8. Ewaluacja zajęć : Określenie za pomocą szablonu smutnej i uśmiechniętej minki na pytanie: Czy podobały się dzieciom zajęcia?

 

Opracowała: Katarzyna Przybysz


Twoje uwagi i pomysły

Tagi