Zimowe spotkanie na leśnej polanie: scenariusz zajęć dla 3-latków

Zimowe spotkanie na leśnej polanie: scenariusz zajęć dla 3-latków
5.0
1 ocena
Oceń

Rozwijanie aktywności dzieci w czasie opowiadania historyjki obrazkowej.

 

Temat: Zimowe spotkanie na leśnej polanie

Grupa - dzieci trzyletnie

 

Cele ogólne:

 

- rozwijanie myślenia przyczynowo-skutkowego;
- kształtowanie umiejętności wypowiadania się na określony temat i próby układania zakończenia historyjki i nadania jej tytułu;
- dostrzeganie stałego następstwa dnia i nocy;
- doskonalenie umiejętności reagowania ruchem na umowny sygnał;
- rozwijanie wrażliwości słuchowej i umiejętności ekspresji ruchowej do muzyki;
- utrwalenie nazw zwierząt leśnych i ptaków zimujących w naszym kraju;
- doskonalenie liczenia w zakresie 3;
- rozwijanie sprawności grafomotorycznej.

 

Cele operacyjne (dzieci potrafią):

 

- wykryć związki przyczynowo - skutkowe między obrazkami;
- tworzyć własne zakończenie historyjki obrazkowej;
- wymyśleć tytuł opowiadania zilustrowanego na obrazkach;
- podejmować zabawy w grupie;
- śpiewać piosenki;
- ilustrować  ruchem piosenki;
- reagować ruchem na umówiony sygnał;
- wymienić nazwy zwierząt leśnych i ptaków zimujących w naszym kraju;
- dostrzec następstwo dni i nocy;
- kolorować obrazki;
- liczyć w zakresie 3;

Metody pracy:

- słowna: objaśnienia, instrukcje, rozmowa;
- czynna: zadania stawiane dzieciom do wykonania, zabawy

- orientacyjno – porządkowe.

Formy pracy:

- z całą grupą;
- indywidualne.

Pomoce dydaktyczne: zielone szarfy, tamburyno, CD z piosenkami, odtwarzacz CD, obrazki do opowiadania, tekst opowiadania, kredki, kolorowankę przedstawiającą leśniczego.

Przebieg zajęć:

1. Zabawa ruchowa „Słoneczko i księżyc” - „Słoneczka”, dzieci poruszają się po dywanie na paluszkach, na hasło 'księżyc' siadają na dywanie, zajmując swoje miejsce.

 

2. Zabawa orientacyjno-porządkowa „Dzieci w lesie” - podział dzieci na dwie grupy: jedna to drzewa (mają zielone szarfy), druga - dzieci. Dzieci biegają po lesie, omijając drzewa, w rytmie wystukiwanym na tamburynie. Podczas przerwy w grze przykucają za pobliskim drzewem.

 

3. Inscenizacja ruchowa do piosenki pt. „Tak się zachmurzyło”.

 

4. Ilustrowanie przez dzieci opowiadania za pomocą obrazków:
- rozmowa z dziećmi na temat zwierząt i ptaków występujących w opowiadaniu;
- wspólne ustalenie przez dzieci celu spotkania zwierząt na leśnej polanie - (dzieci dochodzą do wniosku, że zwierzęta i ptaki szukały pożywienia);
- wyjaśnienie obecności leśniczego i konieczności dokarmiania zwierząt w okresie zimowym;
- dostrzeganie następstwa dni i nocy;
- nadanie historyjce tytułu według własnego pomysłu dzieci.

 

5. Zabawa muzyczno-ruchowa ze śpiewem pt.”Niedźwiedź” - dziecko-niedźwiedź chodzi na czworakach w środku koła, pozostałe dzieci śpiewają piosenkę i wykonują odpowiednie gesty do słów piosenki.

 

6. Kolorowanie kredkami obrazka przedstawiającego leśniczego.

 

Autor: mgr Agnieszka Myśliwy

Twoje uwagi i pomysły

Tagi