Zmarznięte wróbelki - scenariusz zabaw ruchowych w grupie 3-latków

Zmarznięte wróbelki - scenariusz zabaw ruchowych w grupie 3-latków
4.0
4 oceny
Oceń

ZESTAW ZABAW RUCHOWYCH

Z ELEMENTAMI ĆWICZEŃ GIMNASTYCZNYCH

Grupa: 3-latki

Data: 23.01.2014 r.

Temat: Zmarznięte wróbelki

Cel główny: kształtowanie sprawności ruchowej dzieci, doskonalenie umiejętności utrzymywania równowagi.

Cele szczegółowe – dziecko:

 • potrafi utrzymać równowagę omijając przeszkody płaskie,
 • tara się utrzymać równowagę zmieniając bardzo powoli pozycję ciała ze średniej do wysokiej,
 • naśladuje ruchem sposób poruszania się znanych zwierząt,
 • reaguje zmianą ruchu na proste sygnały dźwiękowe.


Treści programowe: „Kalendarz Przedszkolaka”. Program wychowania przedszkolnego. Elżbieta Tokarska, Jolanta Kopała; Wyd. Szkolne PWN; Warszawa 2012. Podstawa programowa wychowania przedszkolnego

Obszar 1. Kształtowanie umiejętności społecznych dzieci. Porozumiewanie się z dorosłymi i z dziećmi, zgodne funkcjonowanie w zabawie i sytuacjach zadaniowych – kontakty i postawy społeczne:

 • stara się zgodnie bawić z innymi dziećmi,
 • reaguje na polecenia,
 • wykazuje zainteresowanie zabawami i zajęciami organizowanymi przez nauczyciela,
 • wykonuje ze zrozumieniem proste polecenia.


Obszar 5. Wychowanie zdrowotne i kształtowanie sprawności fizycznej dzieci – prawność ruchowa:

 • bierze udział w organizowanych zabawach ruchowych,
 • zachowuje równowagę w czasie chodzenia, biegania, podskakiwania,
 • przyjmuje prawidłową pozycję w siadzie skrzyżnym.


Obszar 6. Wdrażanie dzieci do dbałości o bezpieczeństwo własne i innych:

 • dostosowuje się do ustalonych reguł w zabawach ruchowych.


Obszar 8.Wychowanie przez sztukę – muzyka i śpiew, pląsy i taniec:

 • reaguje zmianą ruchu na proste sygnały dźwiękowe.


Formy: indywidualna, zbiorowa.

Metody: podające (opis, wyjaśnienia), praktyczne (pokaz, ćwiczenia), zabawowa (zawierająca w sobie formy naśladowczą i zadaniową).

Środki dydaktyczne: krążek dla każdego dziecka, bębenek.

PRZEBIEG ZAJĘĆ

I Część wstępna:

1. Zabawa orientacyjno-porządkowa „Wróbelki do gniazd” – każde dziecko otrzymuje krążek, który symbolizuje gniazdo. Na uderzenie w bębenek wróbelki wylatują z gniazd, krążą w różne strony, naśladując w bok wyciągniętymi ramionami machanie skrzydeł. Na zapowiedź „wróbelki do gniazd” – dzieci siadają skrzyżnie w najbliższe kółko.

II Część główna”

2. Ćwiczenie dużych grup mięśniowych „Zmarznięty i wesoły wróbelek” – rozsypka. Przysiad podparty, głowa pochylona do przodu – wróbelek zmarznięty. Powolny wyprost i poruszanie rękoma wyciągniętymi w bok – wesoły wróbelek.

3. Zabawa z elementem skoku „Spłoszone wróbelki” – dzieci skaczą lekko i cicho na palcach w miejscu. Dla odpoczynku przysiadają i zbierają ziarenka stukając zgiętym palcem wskazującym o podłogę.

4. Ćwiczenie równowagi „Omiń gniazdko” – kółka rozłożone na podłodze. Dzieci-wróbelki chodzą po sali i omijają gniazdka.

III Część końcowa:

5. Ćwiczenie uspakajające – marsz po sali jedno dziecko za drugim w tempie szybkim i wolnym – kroki długie i kroki krótkie (przy dźwiękach bębenka).

6. Omówienie wykonywanych ćwiczeń.

Opracowanie: Mariola Miszczak

Twoje uwagi i pomysły

Tagi