Znaczenie ćwiczeń i gier ruchowych w rozwoju dziecka przedszkolnego

Jesteś nauczycielem wychowania przedszkolnego? Przygotowałeś scenariusz zajęć i chcesz podzielić się nim z innymi? Dajemy Ci taką możliwość!
Prezentowane poniżej materiały to Wasze scenariusze zajęć dla dzieci w przedszkolu!
Znaczenie ćwiczeń i gier ruchowych w rozwoju dziecka przedszkolnego
5.0
1 ocena
Oceń
{

Wychowanie fizyczne, ruch jest dla dziecka nieodzownym czynnikiem gwarantującym prawidłowy rozwój organizmu. Ma on znaczenie wszechstronnego bodźca rozwojowego nie tylko pod pode względem fizycznym, ale i psychicznym. Toteż nie wolno tracić ani jednej godziny, ani jednej sposobności dostarczania dzieciom ruchu.

Wychowanie fizyczne, ruch jest dla dziecka nieodzownym czynnikiem gwarantującym prawidłowy rozwój organizmu. Ma on znaczenie wszechstronnego bodźca rozwojowego nie tylko pod pode względem fizycznym, ale i psychicznym. Toteż nie wolno tracić ani jednej godziny, ani jednej sposobności dostarczania dzieciom ruchu.


Ćwiczenia i gry ruchowe są środkiem niezmiernie cennym z następujących względów:
- Przedstawiają bogaty i różnorodny materiał zarówno od strony poszczególnych elementów ruchu, jak i pod względem stopnia trudności. Pozwala to dobrać dla każdego okresu rozwojowego odpowiedni materiał, urozmaicony, nie powtarzający się, a w całości – usystematyzowany.
- Są łatwe do przeprowadzenia w najskromniejszych nawet warunkach, nie wymagają specjalnych urządzeń ani trudnych do nabycia przyborów.
- Są przyjemne, atrakcyjne dla dzieci jako naturalna, swobodna forma dająca im bezpośrednio radość wyżycia się ruchowego.

Ćwiczenia i gry wywierają wszechstronny wpływ na dzieci dzięki temu, że: 
- wprowadzają radosny nastrój i dobre samopoczucie
- podnoszą stan zdrowotny
- wzmagają ogólny rozwój
- rozwijają sprawność fizyczną
- stwarzają najlepsze warunki dla czynnego wypoczynku
- wyrabiają pożądane cechy charakteru

Ich niepowtarzalne walory kształcące, higieniczno – zdrowotne, wychowawcze i rekreacyjne spełniają w procesie wychowania fizycznego dzieci pierwszorzędną rolę, są po prostu wszechstronnie kształcącą szkołą życia. Zależnie od swego charakteru (który zależy od elementu ruchu dominującego w grze4 lub ćwiczeniach), wywierają wpływ na czynności poszczególnych układów. Wszechstronna mobilizacja ustrojowej dynamiki w przebiegu ruchowym ćwiczeń i gier nadaje im charakter uniwersalnego rozwojowego bodźca, tym bardziej cennego, że nie pomijającego psychicznej sfery dziecka. Dziecko uczy się spostrzegania, porównywania, wnioskowania, podejmowania decyzji i celowego działania.

Ruchowe zabawy, ćwiczenia i gry są dla dzieci niefrasobliwą i atrakcyjną nauką o fizycznych cechach otoczenia. Każde zetknięcie się dziecka z fizycznym otoczeniem i jego przedmiotem wzbogaca zasób jego doświadczeń, ruchowe nawyki, którymi będzie ono w przyszłości posługiwać się w codziennych czynnościach, w pracy i opanowaniu skomplikowanych czynności. W zabawowych formach ruchowych dziecko poznaje zakres swych możliwości, miarę wysiłku, uczy się odpowiednio reagować w obliczu trudności, przeciwieństw, zagrożeń i konieczności. Tak więc, jeśli uzupełnimy wartość gier i ćwiczeń ruchowych o walory wychowawcze i rekreacyjne stwierdzimy, że rozwijają one wszechstronnie organizm dziecka, jego motorykę, siłę, szybkość, zręczność, zwinność i wytrzymałość, że potrafią kształtować w dziecku postawy społeczne, życiowe, potrafią rozwijać jego intelekt oraz sposobić je do pracy i obowiązków z jakimi spotyka się w swoim przyszłym życiu.

Gry i ćwiczenia ruchowe zawierają także wiele niezaprzeczalnych wartości wychowawczych, spośród których na czoło wysuwa się kształtowanie określonych cech charakteru i postaw, takich jak: zdyscyplinowanie, karność, uczciwość, sprawiedliwość, przestrzeganie przepisów, zgodne współdziałanie w zespole, umiejętność przewodzenia lub podporządkowania się, poszanowanie wspólnego mienia, a także samodzielność, zaradność, odwaga, wiara we własne siły i inicjatywa. W zespołowej grze i ćwiczeniach ruchowych kształtuje się więź grupy, wytwarzająca się w różnych sytuacjach. Budzą się także uczucia sympatii dla dobrego towarzysza zabawy, gry, kształtują się pozytywne uczucia koleżeńskie takie jak: życzliwość, chęć niesienia pomocy drugiemu, bezinteresowność. Podporządkowanie się przepisom i regułom wzmacnia karność, budzi szacunek i zrozumienie nawet dla przykrych decyzji prowadzącego zabawę czy grę. Gry i ćwiczenia wychowują więc dobrych członków społeczeństwa – w myśl znanego powiedzenia: Jakie dziecko jest w zabawie, podczas gry, takie będzie potem w życiu, w pracy”. Wydobycie ich istotnych wartości wychowawczych uzależnione jest od umiejętnego dobierania ćwiczeń, urozmaicenia ich, stopniowania trudności oraz od sprawnego przeprowadzenia.

Twoje uwagi i pomysły

Tagi