Znam zasady dobrego zachowania - scenariusz zajęć

Jesteś nauczycielem wychowania przedszkolnego? Przygotowałeś scenariusz zajęć i chcesz podzielić się nim z innymi? Dajemy Ci taką możliwość!
Prezentowane poniżej materiały to Wasze scenariusze zajęć dla dzieci w przedszkolu!
Znam zasady dobrego zachowania - scenariusz zajęć
3.0
3 oceny
Oceń
{

CEL OGÓLNY:

 • kształtowanie postawy przestrzegania przyjętych w przedszkolu zasad


CELE SZCZEGÓŁOWE:

 • poznanie zasad dobrego zachowania w przedszkolu
 • zachęcanie do używania słów: proszę, dziękuję przepraszam, dzień dobry, do widzenia
 • wdrażanie do wypowiadania się na tle grupy
 • kształtowanie umiejętności podziału zachowania na pozytywne i negatywne


CELE OPERACYJNE – dziecko:

 • potrafi stworzyć koło i usiąść po turecku
 • rozpoznaje zachowania pozytywne i negatywne
 • wie, jakie mogą być skutki złego zachowania
 • zna zasady zachowania w grupie i zobowiązuje się ich przestrzegać


METODY:

 • słowne: rozmowa, opis, charakterystyka
 • oglądowe: pokaz, instrukcja
 • czynne: tworzenie obrazkowego kodeksu


FORMY:

 • indywidualna
 • grupowa


ŚRODKI DYDAKTYCZNE:

 • obrazki do tworzenia Kodeksu Przedszkolaka
 • piosenka „Małpka Fiku-Miku”
 • magnetofon
 • szpileczki i dwie tablice na zasady (kolor zielony i czerwony)
 • opowiadanie o zachowaniu (I. Salach „Złe zachowanie”)
 • ordery grzecznego przedszkolaka


I CZĘŚĆ WSTĘPNA:

1. Zaproszenie dzieci do zajęć – stworzenie koła, siadanie w siadzie skrzyżnym na dywanie. Zaprezentowanie tematyki dzisiejszych zajęć.

2. Zabawa ruchowa ze śpiewem „Małpka Fiku-Miku”.

II CZĘŚĆ GŁÓWNA:

3. Słuchanie opowiadania czytanego przez nauczycielkę – I. Salach „Złe zachowanie”. Uświadamianie dzieciom skutków złego zachowania – swobodne wypowiedzi dzieci.

4. Wskazanie dzieciom dwóch tablic w dwóch różnych kolorach – zielonym i czerwonym oraz obrazków dotyczących złego i dobrego zachowania. Zadaniem dzieci jest przyczepienie właściwych obrazków do właściwych tablic.

 • czerwona – obrazki ze złym zachowaniem;
 • zielona – obrazki z dobrym zachowaniem.


5. Podsumowanie przez dzieci złych i dobrych zachowań w przedszkolu, próba przewidywania ich skutków. Uzyskanie zgody dzieci na przestrzeganie kontraktu – odciśnięcie dłoni umoczonej w farbie.

III CZĘŚĆ KOŃCOWA

6. Zaprezentowanie przez dzieci wiersza „Mam trzy lata”. Stworzenie okazji do pokonywania nieśmiałości.

7. Przypomnienie dzieciom o zasadach panujących podczas zabawy:

 • odkładanie zabawek na miejsce
 • używanie jednej zabawki w trosce o porządek
 • zgodna zabawa z innymi dziećmi


8. Podziękowanie dzieciom za zajęcia i przyznanie „Orderów dobrego zachowania”.

Opracowanie: Natalia Cherek

Twoje uwagi i pomysły

Tagi