Przedszkole Dobrego Pasterza (Żołędowo)

Przedszkole Dobrego Pasterza
Jeśli chcesz zobaczyć więcej, zaloguj się przez Facebooka i zobacz szczegóły oferty!

Opis obiektu

Przedszkole Dobrego Pasterza prowadzi dziecko do odkrywania siebie i swojej wartości, wzmacnia jego poczucie godności, wyzwala go i otwiera na własną osobę jak i na inne dzieci i ludzi. Każdy człowiek to istota wyjątkowa, która pojawia się na świecie w celu spełnienia konkretnego powołania. Proces wychowawczy ma jej pomóc odnaleźć powołanie i uświadomić sobie jak je w życiu zrealizować. - Mamy miejsca dla 52 dzieci w dwóch oddziałach – po 26 dzieci każdy. Kadrę pedagogiczną tworzy zespół młodych, dobrze wykształconych, kreatywnych nauczycieli – siostry zakonne i osoby świeckie, którzy dbają o przyjazną i miłą atmosferę w przedszkolu. W swojej pracy aktywnie wdrażają nowatorskie osiągnięcia dydaktyki w zakresie nauczania i wychowania, rozwijania zainteresowań, uzdolnień i postępów dziecka. Wychowawcy biorą aktywny udział w spotkaniach metodycznych, radach pedagogicznych, kursach i studiach podyplomowych. Organizują nauczanie i wychowanie na najwyższym poziomie. Zajęcia...

Przedszkola w pobliżu

Przedszkole Dobrego Pasterza

Przedszkole Dobrego Pasterza

Przedszkole Dobrego Pasterza prowadzi dziecko do odkrywania siebie i swojej wartości, wzmacnia jego poczucie godności, wyzwala go i otwiera na własną osobę jak

Kolorowanki