„Żółty jak słoneczko” - scenariusz zajęć dla dzieci 2,5- i 3-letnich

Jesteś nauczycielem wychowania przedszkolnego? Przygotowałeś scenariusz zajęć i chcesz podzielić się nim z innymi? Dajemy Ci taką możliwość!
Prezentowane poniżej materiały to Wasze scenariusze zajęć dla dzieci w przedszkolu!
„Żółty jak słoneczko” - scenariusz zajęć dla dzieci 2,5- i 3-letnich
3.6
5 ocen
Oceń
{

Cel główny: 

 

Kształtowanie umiejętności rozpoznawania i nazywania koloru żółtego. Dostarczanie dzieciom różnorodnych doświadczeń, dzięki którym utrwalą umiejętność rozpoznawania i nazywania koloru żółtego.

Cele szczegółowe:

 

Dziecko:
- uważnie słucha poleceń nauczyciela,
- reaguje na sygnał słowny,
- uważnie słucha wiersza,
- spostrzega kolor żółty na ilustracjach i w sali,
- wykonuje prace plastyczną.

Formy:
praca z całą grupą
indywidualna

Metody:
- rozmowa kierowana,
- pokaz,
- obserwacja,
- praktycznego działania.

Środki dydaktyczne:
sylwety słońca i chmurki, tekst wiersza Cz. Janczarskiego „Piękne zwyczaje”,  ilustracje przedstawiające przedmioty w kolorze żółtym, kolorowe zabawki,  hula-hopy, kartki z narysowanym dużym słoneczkiem, żółta farba, pędzle.

 

Przebieg zajęć:

 

Powitanka:

 

Nauczyciel śpiewa powitankę oraz odpowiednie słowa wyraża odpowiednim gestem:

 

Dzień dobry, dzień dobry – wszyscy się witamy.
Dzień dobry, dzień dobry – dobry humor mamy.
Dzień dobry, dzień dobry – słonko jasno świeci.
Dzień dobry, dzień dobry – Pani wita dzieci.


Zabawa ruchowa na spostrzeganie „Dzień – Noc”:

 

Dzieci leżą na podłodze i udają, ze śpią (dyskretnie mogą podglądać, czy wschodzi już słońce – papierowa sylweta słońca). Nauczyciel wyjmuje słońce zza pleców i unosi wysoko w górę. Na hasło „Dzień!” – dzieci wstają i biegają  po sali, bacznie obserwując słońce. Ukrycie słońca za plecami i hasło „Noc!” – sygnalizuje dzieciom ponowne ułożenie się do snu. Zabawę powtarzamy kilkakrotnie. Dodatkowo może ja prowadzić chętne dziecko.

 

„Słonko i jego zwyczaje” – wysłuchanie wiersza Cz. Janczarskiego „Piękne zwyczaje”:

Rozmowa tematyczna, nauka fragmentu wiersza metodą powtarzania – zapoznanie i wdrażanie dzieci do stosowania zwrotów grzecznościowych. Nauczyciel recytuje wiersz  ilustrując go sylwetami słonka i chmurki. Po wyrecytowaniu pyta dzieci:

 

Co mówi słonko na powitanie i na pożegnanie?
Co mówi chmurka, zasłaniając słonko?
Co szumią roślinki, gdy pokropi je ciepły deszczyk?

 

Sylweta słonka zostaje powieszona na tablicy, by cały dzień sygnalizować o używaniu zwrotów grzecznościowych.

 

Cz. Janczarski: „Piękne zwyczaje”

 

Słonko ma bardzo piękne zwyczaje:
Mówi dzień dobry, gdy rano wstaje.
A drzewa, lśniące rosą nad ranem,
Szumią dzień dobry, słonko kochane.
Gdy słonko chmurka zasłoni siwa,
Mówi przepraszam, potem odpływa.
Gdy ciepłym deszczem sypie dokoła
dziękuję – szumią trawy i zioła.
Słonko dzień cały po niebie chodzi.
Dobranoc mówi, kiedy zachodzi.
Mrok szary wkoło, trawy i drzewa
dobranoc szumią z prawa i z lewa.

 

Ćwiczenie w rozpoznawaniu koloru żółtego:

 

Oglądanie ilustracji przedstawiających przedmioty w kolorze żółtym, nazywanie przedmiotów, utrwalanie rozpoznawania koloru żółtego. Nauczyciel pokazuje dzieciom obrazki. Większość stanowią rysunki w żółtym kolorze lub zawierające żółte elementy. Prosi dzieci o wybranie obrazków, na których widać kolor żółty i nazwanie przedstawionego żółtego obiektu (kaczka, słoneczko, cytryna, banan, ser).

„Gdzie jest żółty?” - zabawa orientacyjno-porządkowa:

 

Twoje uwagi i pomysły

Tagi