Zwierzęta z wiejskiego podwórka - scenariusz zajęć w grupie 3-latków

Zwierzęta z wiejskiego podwórka - scenariusz zajęć w grupie 3-latków
3.5
21 ocen
Oceń

BLOK TEMATYCZNY:

 • W wiejskim gospodarstwie.

TEMAT DNIA:

 • Zwierzęta z wiejskiego podwórka

CELE OGÓLNE:

 • Poznanie różnych gatunków zwierząt żyjących w wiejskiej zagrodzie.
 • Rozwijanie aparatu mowy poprzez ćwiczenia dźwiękonaśladowcze.
 • Kształtowanie umiejętności klasyfikowania.
 • Doskonalenie umiejętności zgodnego współdziałania w trakcie różnorodnych zabaw.
 • Rozwijanie wrażliwości słuchowej i umiejętności odbierania muzyki.

CELE SZCZEGÓŁOWE – dziecko:

 • zna i potrafi nazwać niektóre zwierzęta wiejskie
 • naśladuje głosy zwierząt stosując zwroty dźwiękonaśladowcze
 • klasyfikuje zwierzęta według gatunku
 • podejmuję próbę ułożenia obrazka z 4 części
 • potrafi swobodnie wypowiadać się na określony temat
 • potrafi rozwiązać zagadkę słowną
 • chętnie uczestniczy w zabawie.
 • improwizuje ruchem muzykę poważną

REALIZOWANE OBSZARY PODSTAWY PROGRAMOWEJ:

 • 3.1; 4.2; 5.4; 8.3; 12.1; 14.6

METODY:

 • słowna – rozmowa, instrukcje i objaśnienia
 • oglądowa – pokaz, obserwacja
 • czynna – rozwiązywanie zadań (klasyfikowanie, rozwiązywanie zagadek słownych i słuchowych, udział w zabawach ruchowych)
 • aktywne słuchanie muzyki

FORMY:

 • z całą grupą
 • w małych grupach
 • indywidualna
 • muzyczna

POMOCE DYDAKTYCZNE:

 • Kolorowe ilustracje zwierząt wiejskich, zagroda zbudowana z klocków, figurki zwierząt hodowanych i egzotycznych, „magiczne” pudełko, kartoniki z sylwetami zwierząt, obrazki zwierząt pocięte na 4 części, koperty, zagadki, płyta CD (odgłosy zwierząt, muzyka poważna – „Galop” D. Kabalewskiego), odtwarzacz CD, krzesełka.

 

PRZEBIEG ZAJĘĆ


1. Powitanie: „Chodźcie wszyscy tu do koła” z ruchem
Chodźcie wszyscy tu do koła (gest przywołania)
Zabawimy się wesoło (młynek rękami)
Witamy dziś wszystkich Was (ukłon)
Na zabawę nadszedł czas (ręce do góry)
Jedna noga, druga noga (wysunięcie nogi w przód)
Jedna ręka, druga ręka (wysunięcie ręki przed siebie)
Cały tułów oraz głowa (poruszanie tułowiem i głową)
Witamy Was (ukłon)

2. „Kto mieszka na wsi?” – ćwiczenia klasyfikacyjne
Nauczycielka pokazuje dzieciom przygotowaną zagrodę, w której brakuje zwierząt, a następnie wyjaśnia, iż zadaniem dziecka jest wylosowanie jednej sylwety zwierzątka, nazwanie zwierzęcia i położenie do zagrody jeśli pasuje, jeśli nie, wrzucenie go do pojemnika.

3. Zabawa naśladowcza „Na wiejskim podwórku”
Przebieg: Dzieci biegają w tempie podanym na bębenku. Zatrzymują się i na hasło: Pieski – chodzą na czworakach i naśladują szczekanie psa. Na hasło: Koniki – biegną, zatrzymują się i grzebią kopytkiem. Na hasło: Koguty – stają na jednej nodze i naśladują pianie koguta.

4. Rozwiązywanie zagadek :
– koń, krowa, kura, kogut, kaczka, pies, kot, świnia. Po każdej prawidłowo rozwiązanej zagadce wybrane dziecko pokazuje ilustrację odgadniętego zwierzęcia, a następnie cała grupa naśladuje jego głos.

5. „Odgłosy zwierząt” – zabawa dydaktyczna rozwijająca percepcję słuchową.
Dzieci siedzą na dywanie. Każdy trzyma kartonik z sylwetą zwierzątka. Dzieci słuchają odgłosów zwierząt z płyty CD. Które dziecko usłyszy głos swojego zwierzątka wstaje, a reszta dzieci dzieli odgadnięty wyraz na sylaby. np kacz-ka, ku-ra.

6. „Jakie to zwierzę?” – ćwiczenie analizy i syntezy wzrokowej – układanie puzzli w grupach.
Dzieci zostają podzielone na grupy, każda grupa otrzymuje kopertę z pociętym obrazkiem – układanie obrazka w całość. Po wykonaniu zadania przez wszystkie grupy, każda mówi jakie ułożyła zwierzę.

7. „Galop” D. Kabalewskiego

Twoje uwagi i pomysły

Tagi