Zwinny matematyk - scenariusz zajęć w grupie dzieci 3-letnich

Zwinny matematyk - scenariusz zajęć w grupie dzieci 3-letnich
2.7
3 oceny
Oceń

Scenariusz zajęć w grupie dzieci 3-letnich z zakresu aktywności matematyczno-ruchowej pt. „Zwinny matematyk”.

Krąg tematyczny: Dzień Babci i Dziadka

 

Temat dnia: „Bawimy się z babcią i dziadkiem ” - zabawy utrwalające poprawne używanie zwrotów określających położenie przedmiotów w przestrzeni: nad, pod, obok, na.

 

Obszar podstawy programowej: 

 

13. Wspomaganie rozwoju intelektualnego dzieci wraz z edukacją matematyczną. 
Treści programowe:
a/ kształtowanie orientacji przestrzennej:
- dziecko rozumie i używa pojęcia określające położenie przedmiotów w przestrzeni nad, pod, obok, na.

b/ liczenie:
- dziecko potrafi poprawnie policzyć przedmioty w zakresie 3,

 

8. Wychowanie przez sztukę - muzyka i śpiew, pląsy i taniec.
Treści programowe:
a/ śpiewanie piosenek, kształowanie poczucia rytmu i płynności ruchów przy muzyce:
- dziecko uczestniczy aktywnie w zabawach ruchowych ze śpiewem,
- dziecko próbuje ilustrować treść piosenki ruchem.

CELE OGÓLNE:

 

Stwarzanie sytuacji edukacyjnych sprzyjających:
- określaniu przez dzieci położenia przedmiotów w przestrzeni,
- przeliczaniu przedmiotów w zakresie 3,
- rozwijaniu sprawności ruchowej, płynności ruchów podczas zabawy przy muzyce,

 

Cele operacyjne
Dziecko:

- stara się określić położenie przedmiotów w przestrzeni,
- rozumie i stara się używać pojęć określających położenie przedmiotów w przestrzeni,
- nabywa umiejętności przeliczania na konkretach w zakresie 3,
- próbuje ruchem ilustrować treść piosenki oraz rymowanki,
- nabywa umiejętności współdziałania w zespole,
- nabywa umiejętności dostosowania się do poleceń nauczyciela,
- nazywa kolory.

Metody
1. czynne: 

- elementy metody wg. I. Kwiatkowiskiej i  E. Gruszczyk-Kolczyńskiej

- metoda kierowania własną działalnością dziecka

- metoda zadań stawianych dziecku do wykonania

- metoda samodzielnych doświadczeń
2. słowne:

- objaśnienia i instrukcje

3. aktywizujace:

- metoda ruchu rozwijajacego W. Sherborne

 

Formy:
-praca z całą grupą
-praca indywidualna

Środki dydaktyczne: ilustracje, sylwety do piosenki, obrazek biedronki, tekst rymowanki i tekst piosenk, magnetofon, dzwonek, telefon, płyty CD, kolorowy papier, wycięte elementy, pałeczki.
     
Przebieg zajęć:

 

1. Wprowadzenie do tematu zajęć - przypomnienie o Dniu Babci i Dziadka.

 

Nauczycielka mówi dzieciom, iż pobawią się dzisiaj w takie zabawy, w jakie mogą pobawić się ze swoją babcią i dziadkiem. Zaproszenie wszystkich dzieci do zabawy Witam was.

Witam was, witam was, zaczynamy już czas,

Jestem ja, jesteś ty, 1,2,3.

 

2. Wymienianie imion dzieci siedzących w kole.

 

Nauczycielka zadaje pytanie - Kto siedzi obok? Dziecko odpowiada: Obok mnie siedzi...

 

3. Powitanie dzieci wg. założeń ruchu rozwijającego Weroniki Sherborne - dzieci w rytmie muzyki witają się ze swoimi częściami ciała, z koleżanką, kolegą.

 

Nauczycielka włącza z płyty CD muzykę. Na przerwę w muzyce dzieci kolejno witają się swoimi częściami ciała, z koleżanką, kolegą.

 

4. Śpiewanie piosenki Tralala dla babci i dziadka - przypomnienie o czym jest piosenka.

 

5. Praca z całą  grupą - zgodnie z poleceniami nauczyciela układanie na dywanie kolorowych sylwet obrazków do słów piosenki Tralala dla babci i dziadka.

 

Sylweta łąki, kwiatów, biedronki, róży, serca, bratka. Przeliczanie elementów, określanie kolorów, położenia przedmiotów.

 

6. Wymienianie, jakie zwierzątka wystapiły w piosence? - Biedronka. Zaproszenie do zabawy ilstrowanej ruchem.

 

7. Ilustrowanie ruchem rymowanki pt. Biedronka u babci - dzieci naśladują ruchy do tekstu rymowanki.

Twoje uwagi i pomysły

Tagi