Przedszkole Uniwersyteckie (Gdańsk)

Przedszkole Uniwersyteckie
zobacz więcej (6)

Udogodnienia

  • język angielski
  • rytmika
  • gimnastyka ogólnorozwojowa
  • zajęcia teatralne
  • kółko kulinarne
  • warsztaty dla rodziców

Opis obiektu

Przedszkole Uniwersyteckie  jest niepubliczną placówką oświaty, dedykowaną przede wszystkim dzieciom pracowników, doktorantów i studentów Uniwersytetu Gdańskiego, ale otwartą również dla dzieci rodziców spoza UG. Od dnia 1 września 2022 roku Organem prowadzącym placówkę są Pozytywne Inicjatywy. Koncepcja funkcjonowania przedszkola oparta jest na filozofii edukacyjnej Reggio Emilia . Zadaniem nauczyciela jest przede wszystkim towarzyszenie dziecku w procesie samodzielnego dochodzenia do wiedzy i poszukiwaniu nowych rozwiązań. Dziecko jest silne, kompetentne, kreatywne, pełne potencjału i zachwytu, dysponuje nieskończenie wieloma sposobami wyrażenia siebie. W przedszkolu istotna rolę odgrywa organizacja pracy, przestrzeni i czasu. Sąsiedztwo Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego pozwala skoncentrować działania Kadry na wzmacnianiu więzi Dzieci z przyrodą poprzez codzienną aktywność w plenerze.   Dzieci i Rodzice są współorganizatorami...

Galeria

Filmy

Kolorowanki