Idzie zima - scenariusz zajęć otwartych dla rodziców 6-latków

Jesteś nauczycielem wychowania przedszkolnego? Przygotowałeś scenariusz zajęć i chcesz podzielić się nim z innymi? Dajemy Ci taką możliwość!
Prezentowane poniżej materiały to Wasze scenariusze zajęć dla dzieci w przedszkolu!
Idzie zima - scenariusz zajęć otwartych dla rodziców 6-latków
Oceń
{

„Idzie zima chudy nie przetrzyma” słuchanie opowiadania M. Kownackiej czytanego przez nauczycielkę z wykorzystaniem historyjki obrazkowej oraz sylwet głównych postaci opowiadania. Poznanie zwyczajów niektórych zwierząt leśnych: wiewiórka, lis, jeż, borsuk.

„Idzie zima chudy nie przetrzyma” słuchanie opowiadania M. Kownackiej czytanego przez nauczycielkę z wykorzystaniem historyjki obrazkowej oraz sylwet głównych postaci opowiadania. Poznanie zwyczajów niektórych zwierząt leśnych: wiewiórka, lis, jeż, borsuk.


Metody, formy pracy: czynna, słowna, zadaniowa,

Pomoce dydaktyczne: liczmany, tablica przedstawiająca dziuplę wiewiórki, nagranie na taśmie, zagadki, historyjka obrazkowa, sylwety zwierząt,

Cele operacyjne - dziecko:

 • posługuje się liczebnikami głównymi i porządkowymi w zakresie 6,
 • zna znaczenie pojęcia zbiór,
 • tworzy zbiory i podzbiory według określonych cech przedmiotów,
 • porównuje liczebność zbiorów, posługując się pojęciami: tyle samo, o...mniej, o...więcej,
 • potrafi odliczać do trzech, czterech,
 • rozwiązuje zagadki o tematyce jesiennej,
 • zna i prawidłowo określa strony, prawą i lewą,
 • porusza się w rytmie słyszanej muzyki,
 • zna piosenkę „Dzisiaj w lesie” i przedstawia jej treść za pomocą prostych ruchów,
 • wykorzystuje materiał przyrodniczy – zasuszone liście do wyklejenia sylwety jeża,
 • doprowadza pracę do końca,
 • dzieli wyrazy na sylaby,
 • wyróżnia głoski w nagłosie i wygłosie podanego wyrazu,
 • przestrzega umów zawartych w grupie dotyczących zgodnego współdziałania oraz bezpiecznego poruszania się w sali,
 • uznaje prawo innych dzieci do wypowiedzenia się na dany temat,
 • ocena postępowania głównego bohatera opowiadania,
 • wie w jaki sposób zwierzęta przygotowują się do zimy,
 • włącza rodziców do wspólnej zabawy,

Wstęp
N: Bardzo często rodzice opowiadają wam bajki. Zwykle zaczynają się one jak?
D: Za górami........itd.
N: Na pewno znacie wiele takich bajek. Jedną z bajek, którą na pewno znacie jest „Bajka o Czerwonym Kapturku”. Chciałabym, abyśmy ją sobie dzisiaj opowiedzieli wspólnie, ale trochę inaczej. Proszę, aby wszystkie dzieci stanęły w kole i od Sandry odliczyły do czterech. Każdy musi zapamiętać swoją cyfrę. (Dzieci odliczają do czterech).
N: Teraz każde dziecko zaprosi do swojej grupy mamę lub tatę, którzy do was przyszli.

Przedstawienie bajki „Czerwony Kapturek”. Po wspólnej zabawie rodzice zajmują miejsca na ławeczkach, dzieci przed tablicą.

Część właściwa.

1. N: Ja też wam dzisiaj coś opowiem, ale to nie będzie bajka. Będzie to opowiadanie, które opowiedziała mi mądra sowa w pięknym jesiennym lesie. Podobno ta historia wydarzyła się naprawdę. Posłuchajcie.
Nauczycielka prezentuje opowiadanie M. Kownackiej, którego treść znajduje się w aneksie nr 2. W opowiadaniu pomagają jej sylwety głównego bohatera skrzatka Gagatka oraz zwierząt, które występują w opowiadaniu.

2. Po wysłuchaniu opowiadania następuje wspólna analiza wysłuchanego utworu.
- Dzieci odpowiadają na pytania nauczycielki: Kto był głównym bohaterem opowiadania? Jakie zwierzęta spotkał skrzat? Jak zwierzęta przygotowywały się do zimy?
- Układanie historyjki obrazkowe z zachowaniem kolejności zgodnie z treścią opowiadania. Prawidłowe stosowanie pojęć najpierw, potem.
- Ocena postępowania głównego bohatera opowiadania. Uzasadnienie swojej opinii, np. skrzat był leniwy, ponieważ…..

3. Wykonywanie zadań nauczyciela.
N: Przypomnijcie mi, jakie zwierzęta spotkał skrzat w lesie?
Dzieci wymieniają nazwy zwierząt.
- dzielenie nazw zwierząt na sylaby, szukanie nazw zwierząt, które mają taka samą liczbę sylab, które mają najwięcej sylab w nazwie itd.
- odszukiwanie nazw zwierząt na podaną głoskę,
- wyróżnianie głosek w nagłosie i wygłosie.

4. Zabawa ruchowa przy piosence „Dzisiaj w lesie” przy akompaniamencie z taśmy.

5. Zaproszenie dzieci do jednego ze zwierząt występujących w opowiadaniu – zaproszenie do dziupli wiewiórki.
N: Zapraszam was teraz do spiżarni zwierzątka, które spotkał skrzat. Aby dowiedzieć się jakie zwierzątko was zaprosiło musicie rozwiązać zagadkę. Posłuchajcie:

Twoje uwagi i pomysły

Tagi