Jak napisać upoważnienie do odbioru dziecka z przedszkola? [INSTRUKCJA]

Jak napisać upoważnienie do odbioru dziecka z przedszkola? [INSTRUKCJA]
Drukuj Skomentuj

Jak napisać upoważnienie do odbioru dziecka z przedszkola? To zadanie, które stresuje wielu rodziców. W napisaniu takiego upoważnienia nie ma jednak nic trudnego. Wystarczy zastosować się do wskazówek.

Jak napisać upoważnienie do odbioru dziecka z przedszkola?


Upoważnienie do odbioru dziecka z przedszkola może napisać rodzic lub opiekun prawny. To świetne rozwiązanie, ponieważ rodzice nie zawsze mogą sami odebrać swoją pociechę. Zgodnie z art. 43 ustawy Prawo o ruchu drogowym dziecko w wieku do 7 lat może korzystać z drogi tylko pod opieką osoby, która osiągnęła wiek co najmniej 10 lat. Wynika z tego, że osoba, która odbiera dziecko z przedszkola, musi mieć ukończone 10 lat, choć nie wszystkie placówki oświatowe to respektują.

 

Sprawdź również: Jak otrzymać 12 tysięcy złotych na dziecko? Niektórzy mogą dostać więcej


Co powinno znaleźć się w upoważnieniu do odbioru dziecka z przedszkola?

 

  • imię i nazwisko oraz numer dowodu tożsamości osoby upoważnionej do odbioru dziecka z przedszkola,
  • imię i nazwisko dziecka,
  • datę napisania upoważnienia,
  • czytelny podpis rodzica lub opiekuna prawnego.

 

Upoważnienie do odbioru dziecka z przedszkola [WZÓR]


Upoważnienie do odbioru dziecka z przedszkola
Upoważniam X legitymującym się dowodem tożsamości nr … do odbioru mojego dziecka Y w okresie/dniu …
Data oraz czytelny podpis


Podobne artykuły

Skomentuj

Bądź pierwszym, który skomentuje ten wpis!