Pojazdy na lądzie, w wodzie i w powietrzu - scenariusz edukacji językowej

Pojazdy na lądzie, w wodzie i w powietrzu - scenariusz edukacji językowej
3.3
4 oceny
Oceń

SCENARIUSZ ZAJĘĆ Z EDUKACJI JĘZYKOWEJ

Grupa: 6-latki

Data: 19.02.2013 r.

Temat kompleksowy: Pojazdy na lądzie, w wodzie i w powietrzu.

Temat: Pojazdy powietrzne.

Cel główny:

 • Kształtowanie gotowości do nauki czytania i pisania.
 • Rozróżnianie środków transportu powietrznego.

Cele szczegółowe – dziecko:

 • dokonuje analizy i syntezy słuchowej wyrazów, określając, jaką głoskę słyszy w nagłosie i wygłosie,
 • czyta globalnie wyrazy,
 • dzieli zdania na słowa,
 • wykonuje ćwiczenia aparatu mowy na wybranych zgłoskach,
 • rozumie sens informacji podanych w formie uproszczonych rysunków,
 • uważnie słucha czytanego utworu,
 • bierze udział w zabawie ruchowej,
 • dysponuje sprawnością rąk potrzebną do rysowania i nauki pisania,
 • wykonuje kartę pracy zgodnie z poleceniem nauczyciela.

Treści programowe:

 • Iwona Broda, „Od przedszkolaka do pierwszaka”. Program wychowania przedszkolnego, Wyd. WSiP; Warszawa 2010.
 • Podstawa programowa wychowania przedszkolnego

Obszar 1. Kształtowanie umiejętności społecznych dzieci. Porozumiewanie się z dorosłymi i dziećmi, zgodne funkcjonowanie w zabawie i w sytuacjach zadaniowych. Dziecko kończące przedszkole i rozpoczynające naukę w szkole podstawowej:

 • obdarza uwagą dorosłych i dzieci ,aby zrozumieć to, co mówią i czego oczekują;
 • przestrzega reguł obowiązujących w społeczności dziecięcej oraz w świecie dorosłych;

Obszar 3. Wspomaganie rozwoju mowy dzieci:

 • zwraca się bezpośrednio do rozmówcy, stara się mówić poprawnie pod względem artykulacyjnym, gramatycznym, fleksyjnym i składniowym;
 • prowadzi ćwiczenia artykulacyjne naśladując nauczyciela,

Obszar 5. Wychowanie zdrowotne i kształtowanie sprawności fizycznej dzieci:

 • uczestniczy w zajęciach ruchowych, zabawach w sali przedszkolnej.

Obszar 8. Wychowanie przez sztukę – muzyka i śpiew, pląsy i taniec:

 • śpiewa piosenki z dziecięcego repertuaru, chętnie uczestniczy w zbiorowych tańcach i śpiewie.

Obszar 14. Kształtowanie gotowości do nauki czytania i pisania:

 • dzieli wyrazy na sylaby, wyodrębnia głoski w słowach o prostej budowie fonetycznej;
 • dysponuje sprawnością rąk oraz współpracą rąk i oka potrzebną do rysowania, wycinania i nauki pisania;
 • interesuje się czytaniem i pisaniem;
 • czyta wyrazy.

Metody:

 • podające – wiersz, słowne polecenia;
 • aktywne – wizualizacja;
 • praktyczna – stawianie zadań do wykonania.
 • Metoda Weroniki Sherborne – ćwiczenia „Z” – partner bierny, partner aktywny.

Formy:

 • zbiorowa,
 • indywidualna,
 • grupowa w parach.

Środki dydaktyczne:

 • płyta CD z piosenką „Ojciec Wirgiliusz”, duża koperta, wiersz Marcina Brykczyńskiego „W górę”, ilustracje przedstawiające środki transportu powietrznego, Wyrazy do globalnego czytania (balon, samolot, helikopter, rakieta), karty z rycinami balonu powietrznego, samolotu, helikoptera, rakiety, sylweta słońca i chmurki, karteczki do naklejenia (po jednej dla każdego dziecka), karty pracy z rycinami środków transportu powietrznego, karteczki z wyrazami do podpisania rycin, dzwonek-instrument, kreda.

Literatura:

 • Przewodnik metodyczny nr 2 „Zanim zostaniesz pierwszakiem”, „Terapia pedagogiczna. Zagadnienia praktyczne i propozycje zajęć” Tom II – pod red. nauk. Ewy Małgorzaty Skorek, „Dzieci nadpobudliwe psychoruchowo w wieku przedszkolnym” Renata Wiącek .


PRZEBIEG ZAJĘĆ


I Część wstępna:

1. Nauczycielka – Dziś rano otrzymałam list od pana Wirgiliusza, który przysłał z dalekiej podróży. Prosił w liście, abyśmy , zanim otworzymy jego zawartość, zabawili się przy piosence – właśnie „Ojciec Wirgiliusz”.

Twoje uwagi i pomysły

Tagi