Scenariusz zajęć dydaktycznych w grupie 3-4 latków - Niespodzianki Pani Wiosny

Scenariusz zajęć dydaktycznych w grupie 3-4 latków - Niespodzianki Pani Wiosny
5.0
1 ocena
Oceń
Drukuj

„Niespodzianki Pani Wiosny” – zabawy i ćwiczenia rozwijające pamięć, koncentrację uwagi, spostrzegawczość i sprawność manualną.

FORMA: zespołowa, indywidualna

CELE OPERACYJNE:
Dziecko:
- dostrzega zmiany zachodzące w przyrodzie w związku ze zmianą pory roku,
- nazywa pierwsze wiosenne kwiaty, ptaki i zwierzęta (krokus, bocian, żaba),
- globalnie odczytuje poznane wyrazy w oparciu o metodę I. Majchrzak,
- rozpoznaje odgłosy owadów, ptaków, zwierząt odtwarzanych z taśmy - magnetofonowej i naśladuje je własnym głosem,
- wyraża muzykę ruchem,
- doskonali sprawność manualną

METODY:
- słowne – słuchanie listu od Pani Wiosny, rozmowa,
- czynne – zadania stawiane do wykonania,
- aktywizujące – metoda I. Majchrzak, M. Frostig

POMOCE: obrazki przedstawiające krokusa, bociana, żabę, słoneczko, napisy do obrazków, drzewo wykonane z kartonu i suchych gałęzi a na nim zielone listki jako pączki, oraz trzy rozwinięte w wielkości mały, większy, największy, list od Pani Wiosny, magnetofon z odtwarzaczem CD, nagrania odgłosów bociana, żaby, pszczół, ptaków, muzyka do zabawy „Taniec kwiatów”, karty pracy dla każdego dziecka, opaski na głowę

PRZEBIEG:

1. Powitanie w kole piosenką „Witaj, witaj, jak się masz?
Jak się masz?
Wszyscy cię witamy,
Wszyscy cię witamy,
Bądź wśród nas!
Bądź wśród nas!

2. Zabawa dydaktyczna „Czyje to ślady?”
Dzieci rozglądają się po sali, po chwili odnajdują ślady które doprowadzają je do obrazków przedstawiających symbole wiosny (bociana, żabę, krokusa, słońce), oraz kartkę z listem od Pani Wiosny.

3. Przypięcie odnalezionych obrazków do tablicy, krótka rozmowa na temat znanych dzieciom oznak wiosny a następnie odczytanie listu:
„Dzień dobry! To ja Wiosna. Bardzo chciałam być dzisiaj tu z Wami, musiałam jednak odwiedzić jeszcze inne miejsca, które odwiedzam o tej porze roku. Zostawiłam Wam liściki z niespodziankami. Jeśli lubicie niespodzianki to napewno będziecie się dobrze bawić. Ściskam Was serdecznie. Pani Wiosna.

4. Omówienie wyglądu drzewka, odnalezienie pierwszej niespodzianki i spełnienie prośby Pani Wiosny. Zabawa „Dopasuj wyraz” – dzieci siedzą w kole na dywanie, nauczycielka rozkłada w środku koła karteczki z wyrazami, każde dziecko wybiera jeden wyraz i dopasowuje go do obrazka.

5. Zabawa dźwiękonaśladowcza „Czyj to głos?” -  dzieci wysłuchują odgłosów odtwarzanych z taśmy magnetofonowej, rozpoznają je i nazywają zwierzęta, ptaki, owady, które wydają te dźwięki a następnie głosem je naśladują.

6. Zabawa ruchowa „Taniec kwiatów” – do muzyki dzieci „kwiatuszki” początkowo śpią w nasionku, następnie powoli rozwijają się, podnoszą do góry, kiedy muzyka staje się trochę żywsza „kwiatuszki” całkiem rozwinięte rozpoczynają swój wiosenny taniec.

7. Następna niespodzianka pani wiosny – praca indywidualna przy stolikach. Zadania dostosowane do poziomu rozwoju dziecka:
„Rysuj  po śladzie” – słoneczko,
„Połącz kropki” – żabka,
„Zaprowadź bociana do żabki” – rysowanie linii ciągłej na ograniczonym polu

8. Trzecia niespodzianka Pani Wiosny – zapoznanie dzieci z kalendarzem pogody, ze sposobem zaznaczania codziennego stanu pogody, umieszczenie go w wyznaczonym wspólnie z dziećmi miejscu.

9. Ewaluacja zajęcia.

Autor: mgr Renata Musiał

Skomentuj

Skomentuj jako pierwszy!

Tagi