Szukam grzybka muchomorka - scenariusz zajęć w grupie 2,5 i 3 latków

Jesteś nauczycielem wychowania przedszkolnego? Przygotowałeś scenariusz zajęć i chcesz podzielić się nim z innymi? Dajemy Ci taką możliwość!
Prezentowane poniżej materiały to Wasze scenariusze zajęć dla dzieci w przedszkolu!
Szukam grzybka muchomorka - scenariusz zajęć w grupie 2,5 i 3 latków
3.8
6 ocen
Oceń
{

Podstawa programowa:

 • 5/3,4, 6/3, 9/2, 12/1, 14/5.


Cele ogólne:

 • rozwijanie mowy,
 • wdrażanie do uważnego słuchania,
 • ćwiczenie spostrzegawczości wzrokowej i sprawności manualnej


Cele szczegółowe – dziecko: 

 • wysłucha wiersza,
 • podejmie próby udzielenia odpowiedzi na pytania zadane przez nauczyciela dotyczące treści wiersza,
 • rozpoznaje i nazywa kolor czerwony (kapelusz) i biały (nóżka i kropki),
 • uczestniczy w zabawie ruchowej,
 • rozumie proste polecenia,
 • składa obrazek muchomora z gotowych elementów,
 • podejmuje próby przyklejenia elementów na kartce tak, by powstał obrazek grzyba


Środki dydaktyczne:

 • tekst wiersza ,,Muchomor” M. Gellnerowej, obrazek muchomora, wycięte z kolorowego papieru elementy (czerwony kapelusz, noga grzyba, białe kropki) dla każdego dziecka, kleje.


Metody:

 • słowna, oglądowa


Formy:

 • praca z całą grupą, indywidualna

 

Przebieg zajęć:


1. Słuchanie wiersza pt.: ,,Muchomor” D. Gellnerowej:

Podskoczył raz sobie
Muchomor troszeczkę
I zaczął niezdarnie
Wywijać poleczkę.
A jak się roztańczył,
a jak się rozruszał,
wszystkie białe kropki
zgubił z kapelusza!


2. Rozmowa z dziećmi na temat wiersza:

 • o jakim grzybku był wiersz? (muchomorze)
 • co robił muchomor? (tańczył)
 • co zgubił muchomor? (białe kropki z kapelusza)


3. Demonstracja obrazka muchomora.
Nauczyciel przedstawia obrazek muchomora i pokazuje dzieciom gdzie i jakiego koloru jest nóżka, kapelusz i kropki grzybka. Uświadomienie dzieciom, że muchomor to grzyb trujący, którego nie wolno dotykać, zrywać i jeść.

4. Zabawa z elementem równowagi. Stań jak grzybek.
Dzieci poruszają się swobodnie. Na hasło - Stań jak grzybek- zatrzymują się i stają na jednej nodze.


5. Praca przy stoliku. Składanie muchomora z gotowych elementów. Każde dziecko otrzymuje wycięte z papieru nóżkę, kapelusz i kropeczki. W oparciu o obrazek i pokaz nauczyciela dzieci układają swoje elementy na kartce. Potem próbują samodzielnie lub z pomocą nauczyciela przykleić elementy.

6. Zorganizowanie wystawy prac i oglądanie swoich prac zgromadzonych na jednym stoliku.

Opracowanie: Katarzyna Hamerla

Twoje uwagi i pomysły

Tagi