Marcowy garnek pogody - scenariusz zajęć z edukacji plastycznej

Jesteś nauczycielem wychowania przedszkolnego? Przygotowałeś scenariusz zajęć i chcesz podzielić się nim z innymi? Dajemy Ci taką możliwość!
Prezentowane poniżej materiały to Wasze scenariusze zajęć dla dzieci w przedszkolu!
Marcowy garnek pogody - scenariusz zajęć z edukacji plastycznej
4.0
2 oceny
Oceń
{

Marcowy garnek pogody.

Marcowy garnek pogody.


CELE OGÓLNE:
- zapoznanie z charakterystycznymi cechami marcowej pogody,
- rozwijanie sprawności manualnej i inwencji twórczej.

CELE OPERACYJNE:

- wymienia elementy marcowej pogody,
- wyraża swoje obserwacje w ekspresji plastycznej,
- realizuje własne pomysły,
- wyraża muzykę ruchem.

TREŚCI PROGRAMOWE:

„Nasze Przedszkole”. Program edukacji przedszkolnej wspomagający rozwój aktywności dzieci;  Małgorzata Kwaśniewska, Wiesława Żaba-Żabińska; wydawnictwo MAC Edukacja 2009r.

Aktywność artystyczna

 • Wychowanie przez sztukę – różne formy plastyczne (9)
 • Wychowanie przez sztukę – muzyka i śpiew, pląsy i taniec (8)
 • Obcowanie ze sztuką:

- tworzenie galerii prac dzieci związanych porami roku,
- dostrzeganie piękna w przyrodzie, (s.51)

 • Rozwijanie zainteresowań plastycznych (s.51-52)
 • Wyrażanie muzyki ruchem:

- reagowanie na zmiany tempa i dynamiki utworu, (s.49)

Aktywność językowa

 • Kształtowanie gotowości do nauki czytania i pisania (14)
 • Podejmowanie działalności plastyczno-konstrukcyjnej:

- wykonywanie prac plastyczno-konstrukcyjnych różnymi technikami  (s.30)

 • Rozwijanie dyspozycji psychofizycznych niezbędnych do nabycia umiejętności pisania:

- wykonywanie czynności wymagających zaangażowania mięśni dłoni, np. zgniatanie, zaginanie papieru, wycinanie, wydzieranie. (s.30)

Aktywność poznawcza

 • Pomaganie dzieciom w rozumieniu istoty zjawisk atmosferycznych i w unikaniu zagrożeń (11)
 • Organizacja przestrzeni i czasu:

- nazywanie kolejno pór roku, (s.39)

 • Wiosna – poznawanie zjawisk atmosferycznych  charakterystycznych dla marcowej pogody (s.43)


Aktywność ruchowa i zdrowotna

 • Wychowanie zdrowotne i kształtowanie sprawności fizycznej dzieci (5)

- wspomaganie rozwoju ruchowego (s.59-60)

METODA:

 • słowna, oglądowa, czynna, twórczego ruchu,


FORMA:

 • zbiorowa, indywidualna.


ŚRODKI DYDAKTYCZNE:

 • tablica z mapą pogody, ilustracje z elementami marcowej pogody, magnetofon, płyta z utworem muzyki poważnej o zróżnicowanym tempie i dynamice utworu, kartki A4, klej, kolorowy brystol, nożyczki, bibuła, wycinanki, plastelina.


PRZEBIEG ZAJĘĆ:


I. CZĘŚĆ WSTĘPNA

1. Oglądanie tablicy z mapą pogody, próby odpowiedzi na pytanie: „Czym jest pogoda?”, „Jakie elementy w sobie zawiera?”.

II. CZĘŚĆ GŁÓWNA

2. Zabawy z przysłowiem „W marcu jak w garncu” – wspólne wyjaśnienie co ono oznacza, powtarzanie przysłowia w różnym tempie i z różną intonacją głosu.

3. Zapoznanie z treścią wiersza J. Kulmowej „W marcu jak w garncu”.

Szukanie odpowiedzi na pytanie; „Jakie elementy pogody mogą się znaleźć w wiosennym garncu?”

            W marcu gotuje się wiosna w garncu.

            Miesza się. Bulgocze. Burzy.

            Słońcem wzbiera w każdej przydrożnej kałuży.

            To zastyga przymrozkiem niewielkim,

            To zielonych pąków wypuszcza bąbelki,

            To znów śniegiem, jak kożuchem się zetnie,

            To się wiatrem zakotłuje w ogrodach,

            Aż się nam uwarzy marcowa pogoda.

Twoje uwagi i pomysły

Tagi