Niespodzianka dla mamy - scenariusz zabaw ruchowych dla 3-latków

Wszystkie materiały w tej zakładce to teksty przesyłane przez osoby niezwiązane z Przedszkola.edu.pl. Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za prezentowane treści.
Niespodzianka dla mamy - scenariusz zabaw ruchowych dla 3-latków
3.0
2 oceny
Oceń
Drukuj

ZESTAW ZABAW RUCHOWYCH

Z ELEMENTAMI ĆWICZEŃ GIMNASTYCZNYCH

Grupa: 3-latki

Data: 13.03.2014 r.

Temat: Niespodzianka dla mamy.

Cel główny:

 • kształtowanie umiejętności udziału w zabawach i ćwiczeniach z podziałem na zespoły.


Cele szczegółowe – dziecko:

 • chętnie bierze udział w zabawach z podziałem na grupy,
 • cierpliwie oczekuje na swoją kolej pełnienia danej roli w zabawie,
 • zgodnie współpracuje w parze z rówieśnikiem,
 • umiejętnie toczy piłkę do kolegi lub koleżanki,
 • uważnie słucha i wykonuje polecenia nauczyciela.


Treści programowe:

 • „Kalendarz Przedszkolaka”. Program wychowania przedszkolnego. Elżbieta Tokarska, Jolanta Kopała; Wyd. Szkolne PWN; Warszawa 2012. Podstawa programowa wychowania przedszkolnego

 

Obszar 1. Kształtowanie umiejętności społecznych dzieci: porozumiewanie się z dorosłymi i z dziećmi, zgodne funkcjonowanie w zabawie i sytuacjach zadaniowych. Kontakty i postawy społeczne:

 • stara się zgodnie bawić z innymi dziećmi,
 • reaguje na polecenia,
 • wykazuje zainteresowanie zabawami i zajęciami organizowanymi przez nauczyciela.


Obszar 5. Wychowanie zdrowotne i kształtowanie sprawności fizycznej dzieci; sprawność ruchowa:

 • stosuje się do podstawowych zasad zdrowego trybu życia,
 • biega w różnych kierunkach nie potrącając rówieśników,
 • bierze udział w organizowanych zabawach ruchowych,
 • wykonuje chód na czworakach, opierając się na całych dłoniach i palcach stóp.


Obszar 6. Wdrażanie dzieci do dbałości o bezpieczeństwo własne i innych:

 • dostosowuje się do ustalonych reguł w zabawach ruchowych.


Formy:

 • indywidualna, w parach, zbiorowa.


Metody:

 • podające (opis, wyjaśnienia), praktyczne (pokaz, ćwiczenia), zabawowa (zawierająca w sobie formy naśladowczą i zadaniową).


Środki dydaktyczne:

 • piłka dla pary dzieci, sylweta odkurzacza i szczotki do zamiatania.


PRZEBIEG ZAJĘĆ:

I Część wstępna:

1. Zabawa orientacyjno-porządkowa „Mama woła” – dzieci swobodnie biegają po sali . Na sygnał słowny skupiają się wokół nauczycielki.

II Część główna:

2. Zabawa naśladowcza „Pomagamy sprzątać” – dzieci podzielone na dwa zespoły. Zespół I naśladuje pracę odkurzacza, zespół II zamiatania miotłą. Nauczycielka pokazuje sylwetę odkurzacza: na środek wychodzi zespół I, ruchem i głosem naśladuje jego pracę. Na zmianę rysunku (miotła) zespół I siada, a na środek wychodzi zespół II naśladując zamiatanie. Zmiana ról.

3. Zabawa bieżna „Jedziemy po zakupy” – swobodny bieg po obwodzie koła. Na sygnał słowny dzieci wysiadają z samochodu i chodzą swobodnie – robią zakupy. Na sygnał „odjeżdżamy” – ponownie bieg.

4. Czworakowanie „Wyjście na spacer z pieskiem” – podział na zespoły. Zespól I to pieski, zespół II to dzieci. Każde „dziecko” wyprowadza „pieska” na spacer. Pieski chodzą na czworakach. Zmiana ról.

5. Toczenie „Zabawa z braciszkiem” – toczenie piłek w parach. Dzieci siedzą blisko siebie, tak by palce nóg były oddalone kilkadziesiąt cm.

III Część końcowa:

6. Zabawa uspakajająca „Idziemy z mamą na spacer” – spokojny marsz parami.

7. Omówienie zajęć. Zwrócenie uwagi na atrakcyjność zabaw w zespołach.

Opracowanie: Mariola Miszczak

Skomentuj

Skomentuj jako pierwszy!

Tagi