Obrady Sejmu Optymistycznego - scenariusz uroczystości wewnątrz przedszkolnej

Jesteś nauczycielem wychowania przedszkolnego? Przygotowałeś scenariusz zajęć i chcesz podzielić się nim z innymi? Dajemy Ci taką możliwość!
Prezentowane poniżej materiały to Wasze scenariusze zajęć dla dzieci w przedszkolu!
Obrady Sejmu Optymistycznego - scenariusz uroczystości wewnątrz przedszkolnej
Oceń
{

Cele główne:

 • Kształtowanie prawidłowych nawyków oraz zachowań dzieci w przedszkolu.

 

Cele szczegółowe:

 • Wie jak należy zadbać o bezpieczeństwo podczas zabawy.
 • Ma szacunek do pań pracujących w przedszkolu
 • Pamięta, że należy pomagać rówieśnikom
 • Rozumie, że nie należy sprawiać przykrości kolegą/koleżanką
 • Poznaje schemat sejmu( kto w nim pracuje, jakie ma zadania)
 • Rozumie pojęcia: prawo, sejm, obrady


Pomoce:
dekoracja sali, laska marszałkowska, mównica, ława dla marszałka i wicemarszałków, księga, nagłośnienie, ustawa, nagranie CD.


Przebieg:

1. Przywitanie się z dziećmi. Poinformowanie nauczyciela, że w dniu dzisiejszym spotykamy się w celu zatwierdzenia ustawy „ o dobrym zachowaniu się w Przedszkolu”. Ustawy uchwalane są w sejmie, dlatego też dziś salę przedszkolną zamieniamy w sejm, dzieci w posłów i posłanki. Przypomnienie co to jest:

- sejm: ,,To zgromadzenie posłańców”
- prawo to coś dobrego się robi, prawo wyznacza przykłady zachowań, które powinny być przestrzegane
- głosowanie: debata, rozmowa

 

  Powołanie marszałka sejmu oraz dwóch wicemarszałków. Zasiadają do ławy.

2. Rozpoczęcie obrad, odśpiewanie hymnu „Słonecznego Przedszkola”

3. Zabranie głosu przez marszałka sejmu, który poprzez trzykrotne uderzenia laski marszałkowskiej otworzył obrady.

Marszałek: otwieram obrady sejmu optymistycznego, którego celem jest zatwierdzenie ustawy o dobrym zachowaniu się w przedszkolu”

Wicemarszałek: oddaje głos poszczególnym posłom i posłanką, którzy przedstawią treść ustawy.


Poseł I:
ART. 1 W przedszkolu należy!

 • szanować się
 • słuchać nawzajem
 • bawić się zgodnie
 • dawać przykład młodszym
 • używać magicznych słów: proszę , dziękuję, przepraszam
 • pomagać sobie nawzajem
 • dzielić się zabawkami
 • szanować zabawki i książki
 • ustępować młodszym kolegom i koleżankom
 • prawidłowo zachowywać się podczas zajęć i posiłków
 • zawsze słuchać Pani


Wicemarszałek: otwieram glosowanie. Kto jest za przyjęciem art.1, kto przeciw, kto się wstrzymał od głosu??? (przeliczanie głosów) Oddaje głos Posłance.


Posłanka II:
ART.2 W przedszkolu nie wolno!

 • wyśmiewać się z koleżanek i kolegów
 • bić się
 • dokuczać słabszym
 • hałasować
 • rozmawiać przy posiłkach
 • przeszkadzać na zajęciach
 • niszczyć zabawek

Wicemarszałek: otwieram glosowanie. Kto jest za przyjęciem art.2, kto przeciw, kto się wstrzymał od głosu??? (przeliczanie głosów) Oddaje głos Posłance.


Posłanka III:
ART.3  W przedszkolu trzeba!

 • być grzecznym
 • zgodnie się bawić
 • być koleżeńskim
 • zawsze przestrzegać ustalonych zasad

Wicemarszałek: otwieram glosowanie. Kto jest za przyjęciem art.3, kto przeciw, kto się wstrzymał od głosu??? (przeliczanie głosów)

 

Marszałek: Nikt nie zgłosił poprawki. Ustawa ,"O dobrym zachowaniu się w przedszkolu" została przegłosowana jednogłośnie. Ustawa wchodzi w życie dnia 16.09.2016. Złożenie przysięgi:


JA WYCHOWANEK SŁONECZNEGO PRZEDSZKOLA UROCZYSCIE PRZYSIĘGAM  PRZESTRZEGAĆ USTAWY O DOBRYM ZACHOWANIU W PRZEDSZKOLU ORAZ PRZYPOMINAĆ INNYM JAK MA SIĘ ZACHOWAĆ


Podsumowanie: Na zakończenie dzieci odrysowały swoje dłonie i podpisały się na nich jako akceptacja ustawy, która została wywieszona w holu przedszkola.

Autor: Katarzyna Trzaskoś

Twoje uwagi i pomysły

Tagi