„Potrafię zachować się bezpiecznie” - opowiadanie nauczyciela

Wszystkie materiały w tej zakładce to teksty przesyłane przez osoby niezwiązane z Przedszkola.edu.pl. Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za prezentowane treści.
„Potrafię zachować się bezpiecznie” - opowiadanie nauczyciela
Oceń
Drukuj

Cele:

 

- rozwijanie umiejętności zachowania się w sytuacjach trudnych i niebezpiecznych;
- rozwijanie umiejętności zachowania się, gdy zaatakuje pies – wykonanie pozycji żółwia;
- poznanie numerów alarmowych: na policję, straż pożarną i pogotowie;
- rozwijanie twórczości podczas  układania zakończenia do opowiadania;
- rozwijanie mowy;
- wdrażanie do bezpiecznego zachowania się.

Metody: słowna, oglądowa, praktyczna.

Formy pracy: indywidualna, z całą grupą, zespołowa.

Środki dydaktyczne: opowiadanie nauczyciela, magnetofon, duże emblematy samochodów: policyjnego, straży pożarnej i pogotowia oraz numery telefonów, karta pracy dla każdego dziecka.

 

Przebieg zajęć:

 

1. „Przygoda Tomka” – opowiadanie nauczyciela, rozmowa na temat opowiadania np.

 

 • Co robił Tomek?
 • O co prosiła mama Tomka?
 • Kogo spotkał Tomek?
 • Jak myślicie co zrobi Tomek?
 • Jak może skończyć się spotkanie Tomka z nieznajomym?

 

2. „Pies” – zabawa ruchowa; dzieci biegają, podskakują w rytm muzyki, kiedy usłyszą szczekanie psa przyjmują pozycję żółwia.

 

3. „Co należy zrobić” – rozmowa z dziećmi, dzieci próbują odpowiedzieć na pytania:

 

 • Co zrobisz, kiedy zgubisz się w sklepie?
 • Co robisz, kiedy obca osoba zaprasza Cię na lody?
 • Co robisz, gdy obca osoba częstuje Cię cukierkami?
 • Co robisz, gdy po powrocie do domu zastajesz wyważone drzwi?

 

4. „Samochody” – zabawa ruchowa, podział dzieci na 3 grupy – każda grupa jest innym samochodem: 1 – policyjnym; 2 – strażackim; 3 – pogotowiem. Nauczyciel pokazuje numery telefonów do poszczególnych samochodów np. 997 – samochód policyjny – grupa ta biega po dywanie.

 

5. „Paczka” – kolorowanie według podanego wzoru, omówienie wykonanej pracy:

 

 • Co jest na obrazku?
 • Czy chłopiec powinien podnieść tę paczkę?
 • Co byś zrobił na jego miejscu?

 

Autor:  Ewa Brankiewicz

 

Skomentuj

Skomentuj jako pierwszy!

Tagi