Sankami po Europie - scenariusz zajęć dydaktycznych

Sankami po Europie - scenariusz zajęć dydaktycznych
Oceń

„Sankami po Europie” – blok integralny.

TREŚCI PROGRAMOWE:
- rozpoznawanie godła i barw narodowych  - rozumienie pojęcia „ojczyzna”;
- interesowanie się życiem ludzi w innych krajach i obszarach klimatycznych;
- pojmowanie różnic występujących między ludźmi na świecie: zwyczaje, kultura, folklor oraz język, którym się posługują;
- uczestniczenie w zabawach i zajęciach zmierzających do rozwijania procesów poznawczych;
- nabywanie umiejętności kolejnego wypowiadania się podczas rozmów z całą grupą, uczenie się słuchania swoich kolegów;
- uczenie się używania zwrotów grzecznościowych w określonych sytuacjach: dzień dobry, do widzenia, proszę, dziękuję, przepraszam;
- rozumienie treści przekazywanych przez znaki słuchowe – - rozpoznawanie umownego sygnału zapraszającego do zabawy;
- dokładne wykonywanie podejmowanych czynności i zadań;
- próby sklejania ze sobą elementów papierowych.

CELE:
Dzieci będą:
- poznawać wybrane państwa Unii Europejskiej, ich flagi, stolice, niektóre zwyczaje, tradycje i język, jakim posługują się mieszkańcy tych krajów;
- używać zwrotów grzecznościowych: dzień dobry, do widzenia, proszę, dziękuję, przepraszam (również w językach obcych);
- określać kolory flag, wyszukiwać różnice i podobieństwa;
- uczestniczyć w zabawach zmierzających do rozwijania procesów poznawczych;
- rozpoznawać umowne sygnały słuchowe (np. dźwięk dzwoneczków – tworzymy kulig);
- oklejać pudełka kolorowym papierem i przyklejać gotowe, papierowe elementy.

METODY PRACY:
- czynne: samodzielnych doświadczeń, zadań stawianych;
- słowne: rozmowa, opis;
- oglądowe: obserwacja, pokaz.


FORMY PRACY:
z całą grupą, zespołowa i indywidualna


ŚRODKI DYDAKTYCZNE:
flagi krajów UE i Polski;
plansze i zdjęcia z krajów UE;
plansze z bezpiecznymi zabawami na sankach;
płyty CD i kasety magnetofonowe z melodiami z krajów UE i magnetofon;
piosenki: „Tak się zachmurzyło”, „Święty Mikołaju”
zagadka;
sanki;
dzwoneczki;
szarfy;
chusty;
pudełka od zapałek, paski kolorowego papieru, elementy (płozy) z brystolu, klej, pędzle;
zjeżdżalnia.


PRZEBIEG ZAJĘĆ:

1. Przywitanie rodziców, zaproszenie do obserwacji zajęcia.


2. Rozwiązanie zagadki słownej – nawiązanie do tematu
Dzieci siedzą w kole na dywanie. Nauczycielka mówi zagadkę i prosi o zgłaszanie się tych dzieci, które znają odpowiedź.
„Kiedy ciągniesz je pod ośnieżoną górę
trzymaj mocno przywiązany do nich sznurek,
bo jak tylko sznurek wymsknie ci się z dłoni
wnet za nimi będziesz musiał na dół gonić.”   (SANKI)


3.  Nawiązanie do wiadomości dzieci..
Nauczycielka prezentuje sanki i pyta się – jak są one zbudowane (siedzenie i płozy). Rozmawia z dziećmi na temat zabaw na saneczkach i bezpieczeństwa podczas tych zabaw.


4. Zabawa dzieci przy piosence „Tak się zachmurzyło”.
Dzieci śpiewają piosenkę i ilustrują ją ruchem – tworzą zaprzęgi i naśladują jazdę sankami z górki.


5. „Podróż kuligiem” – zabawa ruchowa
Dzieci siadają na dywanie, otrzymują szarfy, które zakładają przez ramię. Nauczycielka wyjaśnia słowo „kulig” oraz zasady zabawy. Dzieci przy dźwiękach dzwoneczka chwytają za szarfy kolegów i koleżanek – tworząc kulig – poruszają się lekkim biegiem po sali jeden za drugim – wyruszamy w długą podróż. Dzieci tworzą kulig za każdym razem, gdy zmieniają państwo.


6. Przystanek pierwszy - FRANCJA
To właśnie do Francji przyjeżdżają zimą turyści, którzy w Alpach uprawiają sporty zimowe. Dzieci witają się ze sobą i z rodzicami, mówiąc „Bon jour”. Francja to kraj artystów: muzyków, pisarzy, ale przede wszystkim malarzy.  Dzieci dobierają się parami, jedno z dzieci maluje obraz – a drugie naśladuje ruchy pierwszego jakby było odbiciem lustrzanym (podczas zabawy w tle - muzyka francuska).

Twoje uwagi i pomysły

Tagi