Podróż po Europie - scenariusz zajęć dydaktycznych w grupie 6 latków

Jesteś nauczycielem wychowania przedszkolnego? Przygotowałeś scenariusz zajęć i chcesz podzielić się nim z innymi? Dajemy Ci taką możliwość!
Prezentowane poniżej materiały to Wasze scenariusze zajęć dla dzieci w przedszkolu!
Podróż po Europie - scenariusz zajęć dydaktycznych w grupie 6 latków
Oceń
{

"Podróż po Europie".

Cel ogólny:
- Uświadamianie dzieciom odrębności kulturowych, tradycji i symboli  innych krajów
- Rozbudzanie poczucia przynależności narodowej


Cele szczegółowe:
- Dziecko zna i potrafi: zna flagę, zwyczaje, tradycje omawianych krajów;
- rozumie pojęcia „Europa bez granic”
- potrafi rozpoznać i omówić wygląd flagi U. E.
- Wie, jakim językiem posługują się mieszkańcy danego kraju;
- Wykonuje pracę plastyczną na dany temat;

Pomoce:
mapa unii, flagi, zdjęcia, foldery, prace innych dzieci, podpisane koperty z pociętymi puzzlami, kaseta magnetofonowa, artykuły papiernicze, włóczka, nazwy krajów unijnych.

Przebieg zajęć:
Zajęcia mają charakter podsumowujący i  mają na celu zebranie informacji związanych z edukacją europejską przedszkolaków.

1. Odsłonięcie tablicy z mapą Unii Europejskiej i wybranymi flagami państw.

2. Odczytanie napisu – Unia Europejska – ustalenie czym jest U.E.

3. Odszukanie Wielkiej Brytanii – omówienie flagi. Zebranie znanych dzieciom informacji dotyczących Wlk. Brytanii:
- język,
- stolica
- ważne zabytki
- cecha narodowa
- strój narodowy

4. Zaproszenie dzieci do walca angielskiego.

5. Odszukanie Niemiec na mapie – omówienie flagi. Zgromadzenie znanych dzieciom informacji dotyczących Niemiec:
- język;
- stolica;
- zabytki;
- cecha narodowa;
- charakterystyczny strój;

6. Ułożenie puzzli – tematyka dowolna (każde dziecko odszukuje kopertę ze swoim imieniem.

7. Odszukanie na mapie flagi Grecji. Gromadzenie informacji dotyczących Grecji.
- język;
- stolica;
- zabytki;
- cecha narodowa;
- strój;

8. Zaproszenie do degustacji owoców pochodzących z Grecji.

9. Hiszpania – odszukanie na mapie flagi Hiszpanii. Zebranie wiadomości dotyczących:
- języka;
- stolicy;
- zabytków;
- cechy narodowej;
- symboli narodowych;

10. Zaproszenie dzieci do zabawy ruchowej – gra w piłkę na niby.

11. Odszukanie Polski  na mapie. Ustalenie wiadomości dotyczących:
- języka;
- stolicy ;
- początków powstania państwa;
- zabytków;
- cech narodowych;

12. Recytacja wiersza „Zielona Góra”.

13. Zaproszenie do oglądania prac plastycznych o krajach U. Europejskiej.

14. Losowanie wybranych krajów przez dzieci.

15. Zaproszenie do stolika, omówienie technik plastycznych, zaproszenie do wspólnej pracy.
A. Polska – oklejanie kształtów syrenki warszawskiej lub smoka wawelskiego podartą wcześniej na drobne elementy krepiną
B. Grecja – obrysowywanie, wycinanie i naklejanie na kartkę z przygotowaną wcześniej paterą – owoców egzotycznych
C. Hiszpania – oklejanie kształty byka kawałkami skóry – praca zbiorowa
D. Niemcy – malowanie farbami – flaga, projektowanie wzoru na porcelanie – talerzu papierowym
E. Wieka Brytania – oklejanie kształty autobusu lub korony – materiał wg uznania

16. Przypomnienie o zachowaniu porządku i bezpiecznym korzystaniu z artykułów papierniczych.

17. Wspólne oglądanie prac, zorganizowanie wystawy prac dzieci.

Autor:  Magdalena Kołodziejczak

Twoje uwagi i pomysły

Tagi