Scenariusz zajęć koleżeńskich z wychowania umysłowego - Środki teatralne

Scenariusz zajęć koleżeńskich z wychowania umysłowego - Środki teatralne
Oceń

Inscenizacja utworu H. Bechlerowej „Otwórz okienko”.

CELE: 
Cp    
- wzbogacanie przeżyć dzieci poprzez wiązanie słowa z działaniem; 
- utrwalenie wiadomości na temat zjawisk przyrodniczych występujących w czterech porach roku.

CK   
- kształcenie umiejętności czytania wyrazów zbudowanych na zasadzie zgodności fonetyczno – gramatycznej i przeliczanie głosek.
- kształcenie spostrzegawczości, wyobraźni i myślenia, inicjowanie różnych form scenicznych.

Cw   
- uwrażliwienie dzieci na piękno przyrody, stwarzanie okazji do odczuwania nastrojów i zmian zachodzących w 4 porach roku;
- wdrażanie do słuchania ciekawej literatury dziecięcej;
- wyrabianie u dzieci właściwego stosunku do wszystkiego co żyje.   

PRZEBIEG ZAJĘĆ:
1. Przywitanie, usadzenie dzieci.

2. Zagadka wzrokowa.
Spójrzcie na tablicę, na której przypięte zostały kartki z wyrazami, pod każdym wyrazem umieszczona jest cyfra oznaczająca kolejną głoskę wyrazu, którą wybieramy i nakrywamy nią daną literę. Prawidłowo ułożone litery tworzą wyraz, który trzeba odczytać i wtedy dowiecie się w co będziemy się dziś bawić:

BRATEK(4) ASTER(3) KONWALIA(4) BŁAWAT(5) FORSYCJA(6)
                                                      
hasło brzmi: TEATR

3. Przedstawienie – teatr małego aktora.
Na dziś przygotowaliście przedstawienie pt. „Otwórz okienko” proszę, aby aktorzy zajęli miejsca w swoich domkach a pozostałe dzieci będą widownią. (dzieci przedstawiają bajkę).

4. Rozmowa o spektaklu.
- Powiedzcie mi, kto występował  w bajce?
- Kto był najważniejszy w spektaklu?
- Jaki był Krasnal?
- Kogo poszukiwał Krasnal?
- Jakie były te zwierzęta? Opisz mi je.
- Dlaczego zwierzęta nie chciały wybrać się w podróż z Krasnalem?
- W jakiej porze roku można wybrać się w daleką podróż morską?
- Ile mamy pór roku i jakie?

5. Rozmowa o porach roku.
Jaką porę roku przedstawia ten obraz? (dzieci opisują wiosnę);
A to jaka pora roku jak myślicie? (zima);
Który z tych obrazów przedstawia jesień?
Na ostatnim napewno jest co? (lato)
Przeczytajcie napisy umieszczone na tych kartkach (WIOSNA, JESIEŃ, LATO, ZIMA) i przyporządkujcie do odpowiedniego obrazu. Bardzo dobrze wykonaliście zadanie, dlatego teraz w nagrodę zabawimy się przy muzyce.

6. Zabawa ruchowa do muzyki.
Proszę, aby: miś, zając, pies, kot, kaczor, wiewiórka wybrali sobie dowolne miejsce na sali, a te dzieci które chcą być misiem – stają za misiem, które chcą być zającem – stają za zającem itd. natomiast Krasnal jako najważniejszy będzie spacerował i przyglądał się dzieciom, czy prawidłowo wykonują ćwiczenia. Za chwilę usłyszycie muzykę – są to fragmenty 4 pór roku, każde dziecko będzie naśladować ruchem zachowanie się zwierząt w danej porze roku.

7. Dobieranie napisów do pór roku.

Spójrzcie przygotowałam dla Was 4 lalki, co one obrazują ? (4 pory roku)
- wybiorę sobie dziecko, które będzie trzymało WIOSNĘ, drugie dziecko – LATO, trzecie – JESIEŃ, czwarte – ZIMĘ. Pozostałe dzieci mają za zadanie wybrać sobie dowolny kartonik z dywanu i przeczytać napis a następnie ustawić się za tą lalką, o której mówi wyraz.
(dzieci mają kartki z wyrazami:)
WIOSNA: krokus, zawilec, sasanka, bazie, bocian, skowronek, tulipan;
LATO: mak, basen, namiot, wakacje, pływanie, motyl, bławat, truskawka;
JESIEŃ:    kapusta, cebula, słota, jabłko, wykopki;
ZIMA: bałwan, narty, sanki, kozaki, lodowisko, gil;
oraz rysunki: zboże, śnieg, szalik, czapka.

8. Rozmowy w parach o przeżyciach podczas podróży.

Twoje uwagi i pomysły

Tagi