13 dla nauczycieli!

13 dla nauczycieli!
Drukuj Skomentuj

Trzynastka dla nauczycieli 2021 to dodatkowe wynagrodzenie. Komu przysługuje trzynastka? Kiedy trzynastka dla nauczycieli w 2021 r.? Ile wynosi 13 dla nauczyciela?

Czym jest trzynastka?

 

Trzynastka to dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników budżetówki. Przysługuje na podstawie ustawy z dnia 12 grudnia 1997 r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników sfery budżetowej.

 


Na jakiej zasadzie przyznawana jest trzynastka dla nauczycieli?

 

Według art. 48 Karty Nauczyciela nauczyciele szkół publicznych dostaną trzynaste wynagrodzenie na takich samych zasadach i w takiej samej wysokości jak pozostali pracownicy sektora budżetowego.

 

Nauczyciel ma prawo do trzynastki po przepracowaniu u danego pracodawcy całego roku kalendarzowego. Jeśli nie przepracował w danej szkole całego roku kalendarzowego, nabywa prawo do trzynastki w wysokości proporcjonalnej do czasu, kiedy tam pracował pod warunkiem jednak, że okres ten wynosi minimum 6 miesięcy. Od tej reguły jest jednak kilka wyjątków.

 


Kiedy nauczyciel nie dostanie trzynastki?

 

  • Trzynastki nie otrzyma nauczyciel w następujących przypadkach: nieusprawiedliwionej nieobecności w pracy trwającej dłużej niż dwa dni. 
  • Stawienia się do pracy lub przebywania w pracy w stanie nietrzeźwości.
  • Wymierzenia mu kary dyscyplinarnej wydalenia z pracy a także rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia z jego winy.

Ile wynosi trzynastka i kiedy będzie wypłacana?
Trzynastkę wynosi 8,5% sumy wynagrodzenia za pracę otrzymanego przez pracownika w ciągu roku kalendarzowego, za który przysługuje to wynagrodzenie.
Trzynastkę wypłaca się w ciągu pierwszych trzech miesięcy roku kalendarzowego następującego po roku, za który przysługuje to wynagrodzenie. Nauczyciele powinni otrzymać trzynastkę do końca marca 2021 roku.

 

Podobne artykuły

Skomentuj

Bądź pierwszym, który skomentuje ten wpis!