Bawimy się wesoło - scenariusz zabaw ruchowych dla dwulatków

Wszystkie materiały w tej zakładce to teksty przesyłane przez osoby niezwiązane z Przedszkola.edu.pl. Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za prezentowane treści.
Bawimy się wesoło - scenariusz zabaw ruchowych dla dwulatków
3.8
27 ocen
Oceń
Drukuj

ZESTAW ZABAW RUCHOWYCH

Z ELEMENTAMI ĆWICZEŃ GIMNASTYCZNYCH

Grupa: 2-latki

Data: 14.05.2014 r.

Temat: Bawimy się wesoło.

Cel główny:

 • kształtowanie sprawności fizycznej dzieci. Doskonalenie umiejętności reagowania na sygnały słowne i dźwiękowe.


Cele szczegółowe – dziecko:

 • bierze udział w zabawach ruchowych organizowanych przez nauczyciela,
 • zachowuje równowagę w czasie chodzenia, biegania, podskakiwania,
 • reaguje na polecenia,
 • reaguje zmianą ruchu na proste sygnały dźwiękowe,
 • stara się w ustalony sposób korzystać z przyborów gimnastycznych,
 • odczuwa radość z udziału w zabawie.


Treści programowe:

 • „Kalendarz Przedszkolaka”. Program wychowania przedszkolnego. Elżbieta Tokarska, Jolanta Kopała; Wyd. Szkolne PWN; Warszawa 2012. Podstawa programowa wychowania przedszkolnego


Obszar 1. Kształtowanie umiejętności społecznych dzieci: porozumiewanie się z dorosłymi i z dziećmi, zgodne funkcjonowanie w zabawie i sytuacjach zadaniowych. Kontakty i postawy społeczne:

 • reaguje na polecenia,
 • wykazuje zainteresowanie zabawami i zajęciami organizowanymi przez nauczyciela.


Obszar 5. Wychowanie zdrowotne i kształtowanie sprawności fizycznej dzieci – sprawność ruchowa:

 • biega w różnych kierunkach nie potrącając rówieśników,
 • bierze udział w organizowanych zabawach ruchowych,


Obszar 6. Wdrażanie dzieci do dbałości o bezpieczeństwo własne i innych:

 • dostosowuje się do ustalonych reguł w zabawach ruchowych.


Obszar 8.Wychowanie przez sztukę – muzyka i śpiew, pląsy i taniec:

 • reaguje zmianą ruchu na proste sygnały dźwiękowe.


Formy:

 • indywidualna, zbiorowa.


Metody:

 • podające (opis, wyjaśnienia), praktyczne (pokaz, ćwiczenia), zabawowa (zawierająca w sobie formy naśladowczą i zadaniową).


Środki dydaktyczne:

 • bębenek, krążek dla każdego dziecka, wesoła, skoczna muzyka z płyty cd, magnetofon.


PRZEBIEG ZAJĘĆ

I Część wstępna:

1. Zabawa orientacyjno-porządkowa „Dzieci do domu” – dzieci swobodnie biegają po sali przy dźwiękach bębenka. Na przerwę w muzyce i sygnał słowny każde dziecko staje na krążku.

II Część główna:

2. Zabawa naśladowcza „Koła” – dzieci ilustrują ruchem treść rymowanki:

„Koła małe, koła duże, rączki w bok i rączki w górze,
Tak się drzewa kołysały, a tak prosto dzieci stały.”

3. Zabawa bieżna „Samochody do garażu” – każde dziecko trzyma krążek-kierownicę. Na sygnał słowny „jedziemy” dzieci powoli biegną za nauczycielką. Na polecenie „samochody do garażu” dzieci stają przy ścianie.

4. Ćwiczenie dużych grup mięśniowych „Znikające koło” – na zapowiedź „koło jest” dzieci stojąc w rozsypce podnoszą koła oburącz nad głowę. Na zapowiedź „koła nie ma” wykonują przysiad kładąc koło na podłodze.

5. Zabawa ruchowa twórcza przy muzyce „Lubimy tańczyć” – dzieci poruszają się w dowolny sposób przy muzyce. Gdy muzyka milknie dzieci kładą się na dywanie.

III Część końcowa:

6. Marsz dookoła dywanu za nauczycielką przy dźwiękach bębenka. Nauczycielka reguluje tempo marszu uderzając szybko lub wolno w bębenek.

7. Nagrodzenie dzieci naklejkami za udział w zajęciach.

 

Opracowanie: Mariola Miszczak

Skomentuj

Skomentuj jako pierwszy!

Tagi