Owocowe tańce - scenariusz zajęć dydaktycznych w grupie 3 latków

Jesteś nauczycielem wychowania przedszkolnego? Przygotowałeś scenariusz zajęć i chcesz podzielić się nim z innymi? Dajemy Ci taką możliwość!
Prezentowane poniżej materiały to Wasze scenariusze zajęć dla dzieci w przedszkolu!
Owocowe tańce - scenariusz zajęć dydaktycznych w grupie 3 latków
4.0
1 ocena
Oceń
{

TEMAT:

 • „Owocowe tańce” – utrwalenie wybranej przez nauczyciela zabawy ze śpiewem.


CELE OGÓLNE:

 • rozwijanie poczucia rytmu poprzez zabawy
 • doskonalenie przeliczania w dostępnym zakresie
 • zachęcanie do wspólnej zabawy
 • zapoznanie z pojęciem „para”


CELE SZCZEGÓŁOWE:

 • dziecko śpiewa piosenkę i porusza się w jej rytm
 • dziecko tańczy w parze
 • dziecko uczestniczy w zabawach z radością
 • dziecko jest świadome własnego ciała i jego możliwości,


METODY:

 • pokaz
 • praktyczne działanie – taniec, przeliczanie, kolorowanie
 • zabawa dydaktyczna
 • zabawy rytmiczne połączone z grą na instrumencie


FORMY PRACY:

 • indywidualna
 • grupowa
 • zbiorowa


POMOCE DYDAKTYCZNE:

 • ilustracja sadu
 • obrazki przedstawiające owoce
 • nagrania: „Pac gruszka”, „Małe, czerwone jabłuszko”
 • jabłka
 • liczmany – koła z zestawu figur
 • małe obręcze
 • instrumenty perkusyjne

 

PRZEBIEG


1. Powitanie – Piosenka „Wszyscy są...”.

2. Rozmowa kierowana na temat poznanych owoców, wskazywanie indywidualnie przez dzieci owoców zgodnie z instrukcja nauczyciela.

3. Zabawa przy piosence „Pac gruszka” – improwizacja ruchowa treści piosenki.

4. „Liczymy jabłka” – zabawa dydaktyczna w przeliczanie w dostępnym zakresie na materiale przyrodniczym i liczmanach. Dzieci układają koła w obręczach zgodnie ze wzorem. Przeliczają otrzymany zbiór kół – jabłek.

5. Zabawa taneczna przy piosence „Małe, czerwone jabłuszko” – taniec w parach. Dzieci połączone w pary improwizują ruchem treść piosenki: kręcą się w kółko, podskakują, tupią, itp.

6. Zabawa rytmiczna przy piosence „Małe czerwone jabłuszko” z użyciem instrumentów. Nauczyciel rytmizuje tekst piosenki poprzez wystukiwanie, wyklaskiwanie, itp. Następnie dzieci otrzymują instrumenty, po krótkich zabawach podejmują próby gry refrenu.

7. Zakończenie. Kolorowanie ilustracji jabłka. Pozytywna ocena prac.

Autor: Jolanta Oleksiak

Twoje uwagi i pomysły

Tagi