Przedszkolne instrumenty - scenariusz

Jesteś nauczycielem wychowania przedszkolnego? Przygotowałeś scenariusz zajęć i chcesz podzielić się nim z innymi? Dajemy Ci taką możliwość!
Prezentowane poniżej materiały to Wasze scenariusze zajęć dla dzieci w przedszkolu!
Przedszkolne instrumenty - scenariusz
Oceń
{

 

SCENARIUSZ ZAJĘĆ W GRUPIE DZIECI 3-4 -LETNICH

 

Autor scenariusza:  Anna Skulich

 

TEMAT: Przedszkolne instrumenty

 

CELE OGÓLNE:

 

zapoznanie dzieci z instrumentami muzycznymi oraz rozwijanie wyobraźni muzycznej,

 

kształtowanie umiejętności klasyfikowania przedmiotów wg wielkości, kształtu, koloru i innych właściwości.

 

CELE SZCZEGÓŁOWE: (dziecko)

 

rozpoznaje i nazywa wybrane instrumenty muzyczne,

wyodrębnia przedmioty o określonej jednej, dwóch lub trzech cechach.

 

POMOCE DYDAKTYCZNE: instrumenty muzyczne (janczary, kołatka, bębenek, trójkąt, tamburyno, talerze, grzechotki), parawan, kartoniki z symbolami instrumentów dla każdego dziecka, nagranie na CD, trzy koła hula- hop.

 

FORMY: indywidualna, grupowa.

 

PRZEBIEG ZAJĘĆ:

 

1. Zabawa dydaktyczna „Jaki instrument mam na myśli?”.

Nauczyciel rozkłada wybrane instrumenty muzyczne na dywanie i kolejno opisuje je określając ich cechy. Dzieci wskazują instrument pasujący do wymienionego zestawu cech.

Następnie Nauczyciel prezentuje dzieciom dźwięki wydawane przez poszczególne instrumenty i nazywa te instrumenty.

 

2. Zabawa pantomimiczna „Orkiestra mimów”.

Dzieci siedzą w kole i przedstawiają ruchowo (bez używania dźwięków) grę na poszczególnych instrumentach.

 

3. Zabawa ruchowa „Dźwięczna zmiana kierunku”.

Nauczyciel wybranym instrumentom przypisuje inne znaczenie w zabawie:

bębenek-dzieci chodzą przodem w kole,

tamburyno- dzieci chodzą tyłem w kole,

trójkąt- dzieci chodzą przodem po sali,

janczary- dzieci chodzą tyłem po sali,

talerze (gong)-dzieci zatrzymują się w bezruchu.

 

4. Zabawa słuchowa „Ukryte instrumenty”.

Dzieci siedzą w kole na dywanie. Przed sobą mają rozłożone kartoniki z symbolami instrumentów.

Nauczyciel za parawanem gra na wybranym instrumencie. Zadaniem dzieci jest rozpoznanie dźwięku i wybranie właściwego obrazka z instrumentem muzycznym.

 

5. Zabawa dydaktyczna „Wyszukaj przedmiot”.

Nauczyciel pokazuje poszczególne instrumenty i zadaje dzieciom pytania:

-Jaki kształt ma tamburyno?

-Jaki kolor mają grzechotki?

-Jakiej wielkości jest ten bębenek?

Zadaniem dzieci jest wyszukanie na sali przedmiotów o określonych cechach.

Na koniec Nauczyciel zadaje pytanie:

-Co ci przypomina kształt kołatki?

Chętne dzieci kończą zdanie: „To nie jest  kołatka, to jest…(różdżka, lizak, grzebień, itp.)”.

 

6. Zabawa ruchowa „Muzykalne koła”.

Dzieci podzielone są na trzy grupy. Każda grupa stoi wokół jednego koła hula- hop. Grupa pierwsza trzyma w rękach janczary, grupa druga- grzechotki, grupa trzecia- bębenki. Każda grupa ma przyporządkowany ruch:

gr.1- bieg, gr.2- obroty, gr.3- marsz.

Nauczyciel- dyrygent wyznacza, która grupa w danym momencie ma grać na swoim instrumencie i jednocześnie poruszać się do muzyki.

 

Twoje uwagi i pomysły

Tagi