Koty i psy - scenariusz zajęć dydaktycznych w grupie 5 latków

Jesteś nauczycielem wychowania przedszkolnego? Przygotowałeś scenariusz zajęć i chcesz podzielić się nim z innymi? Dajemy Ci taką możliwość!
Prezentowane poniżej materiały to Wasze scenariusze zajęć dla dzieci w przedszkolu!
Koty i psy - scenariusz zajęć dydaktycznych w grupie 5 latków
3.0
1 ocena
Oceń
{

Temat: "Koty i psy".

Temat: "Koty i psy".


Cel główny:
Stwarzanie sytuacji sprzyjających aktywizowaniu myślenia.

Cele kierunkowe:
- rozwijanie rozwijanie umiejętności odbioru i analizy literatury dziecięcej,
- doskonalenie umiejętności formułowania  wypowiedzi ustnych na podany temat
- stosowanie przez dziecko zdobytych w toku zajęć i zabaw umiejętności  i doświadczeń
- kształtowanie procesów myślowych, mowy, słuchania i rozumienia
- kształtowanie umiejętności wyrażania uczuć w różnych formach językowej, muzycznej, ruchowej, plastycznej
- rozwijanie słuchu fonematycznego
-doskonalenie umiejętności koncentrowania się na wykonywanym   zadaniu
- kształcenie umiejętności liczenia, porównywania liczebności zbiorów
- doskonalenie spostrzegawczości wzrokowej, wrażliwości słuchowej, sprawności ruchowej manualnej
- rozwijanie pomysłowości i fantazji
- doskonalenie umiejętności określania wielkości przedmiotów poprzez używanie pojęć : mały, duży
- utrwalanie podstawowych wiadomości o psach poprzez zabawy ruchowe i ortofoniczne.
- dostrzeganie kontrastów , np. mały – duży, smutny, wesoły
- reagowanie na sygnały i polecenia
aktywizowanie grupy poprzez zabawy dramowe i ruchowe

Cele operacyjne:

Dziecko:
- wypowiada się na temat wiersza, ilustracji (dostrzega, związki przyczynowo-skutkowe pomiędzy ilustracjami)
- rozwiązuje zagadki słuchowe,
- zna wygląd graficzny własnego imienia
- przelicza elementy zbiorów
- bierze aktywny udział w zabawach
- koncentruje uwagę na wykonywanym zadaniu
- przestrzega zawartych umów

Formy pracy:
- indywidualna jednolita i zróżnicowana
- grupowa jednolita,
- zbiorowa.

Metody:
- Podająca: językowa-wypowiedzi na temat wiersza, komentarz słowny aktywizujący działalność dzieci
- Praktyczna: liczenie, działalność plastyczna, drama, śpiewanie piosenek
- Problemowa: realizacja zadań i poleceń nastawionych na osiągnięcie zamierzonego celu

Pomoce dydaktyczne:
kolorowe krążki, liczmany-koty i psy, klocki, zabawki – pluszowe pieski, piłki – mała i duża, kaseta magnetofonowa, karty pracy, krążki, klocki, ilustracje do wiersza.

Przebieg:

1.Powitanie części ciała-palcami.

2.”Odszukaj swoje imię”- zakreślanie na karcie pracy własnego imienia.

3.”Zagadki o zwierzętach”- rozwiązywanie zagadek podanych przez nauczyciela:
„Ciągle pod wąsem mruczy i mruczy, jakby na pamięć czegoś się uczył”
„Piesek je ma, kotek je ma. A ile? Tyle, co dwa dodać dwa”
„Co to za domek zrobiony przez Jurka. Siedzi w nim Azor i pilnuje podwórka”
(Rozwiązywania zagadek: wyklaskujemy sylaby)

4„Koty i psy”- zabawa ruchowa z emblematami.

5.Wysłuchanie wiersza H.Bechlerowej „Asy”’

Na zajęciach grupa nasza
Rysowała pieska Asa
As Agatki był kudłaty,
A Agnieszki w czarne łaty.
As Adama był niebieski,
Zamiast nóg miał cztery kreski.
As Artura stał przed budą
szyję długą miał i chudą.
A As Ali przez podwórko
Gnał co sił za białą kurką.

5.Rozmowa na temat treści wiersza (dopasowywanie Asów do dzieci).

6.Podział zgromadzonych zwierząt na zbiory (małe koty, duże koty, małe psy, duże psy), porównywanie ich liczebności, przeliczanie , globalne odczytywanie napisu „PIES”, „KOT”

7. „Głodne zwierzęta”- układanie i rozwiązywanie zadań matematycznych

8.Zabawa ruchowa „Taniec zwierząt”- gdy nauczyciel pokazuje mały klocek tańczą małe kotki i małe pieski, gdy pokazuje duży tańczą duże zwierzęta (dzieci posiadają emblematy).

9. „Odszukaj właściwą drogę”- karta pracy.

Twoje uwagi i pomysły

Tagi