Zajęcia logopedyczne konspekt

Jesteś nauczycielem wychowania przedszkolnego? Przygotowałeś scenariusz zajęć i chcesz podzielić się nim z innymi? Dajemy Ci taką możliwość!
Prezentowane poniżej materiały to Wasze scenariusze zajęć dla dzieci w przedszkolu!
Zajęcia logopedyczne konspekt
5.0
3 oceny
Oceń
{

Zajęcie przygotowała i prowadzi: Bożena Gryta- oligofrenopedagog, specjalista wczesnego wspomagania rozwoju małego dziecka.

Zajęcie przygotowała i prowadzi: Bożena Gryta- oligofrenopedagog, specjalista wczesnego wspomagania rozwoju małego dziecka.


UCZEŃ: Miłosz lat 5

DIAGNOZA: Niedokształcenie mowy o podłożu oligofatycznym. Upośledzenie umysłowe w stopniu lekkim.

TEMAT ZAJĘĆ: Nauka powtarzania, rozpoznawania i odczytywania samogłosek- nauka czytania  metodą symultaniczno- sekwencyjną

CZAS TRWANIA ZAJĘĆ:  60 minut

CELE OGÓLNE: Kształcenie mowy komunikatywnej, zdolności opowiadania, opisywania
-  Stymulowanie rozwoju pamięci
- Rozwijanie zdolności koncentracji uwagi
- Stymulowanie zdolności koncentracji uwagi na słuchaniu
- Usprawnianie narządów artykulacyjnych
- Umiejętność szczegółowego opisu obrazków.

METODY:
- podające: rozmowa, objaśnienia, opis
- eksponujące: pokaz, obserwacja
- problemowe: zadań stawianych do wykonania
- praktyczne: samodzielnych doświadczeń

FORMY: indywidualna

PRZEBIEG ZAJĘĆ:

1. Czytanie globalne-ćwiczenie systemu syntaktycznego
Dokładanie etykiety do obrazka i obrazka do etykiety
Kolorowe obrazki: lalka, miś, auto, pajac, piłka, klocki.
N pokazuje obrazki kolejno i zadaje pytanie: co to?  Chłopiec nazywa i dopasowuje etykietę do obrazka .Pytanie: gdzie pasuje? W dalszej kolejności zmieniamy kolejność etykiet. N trzyma obrazki i pyta: co to? gdzie pasuje? Miłosz dopasowuje obrazki do etykiet. Następnie N trzyma etykiety, chłopiec czyta je i dopasowuje do obrazka.

2. Co tu nie pasuje?- ćwiczenie systemu syntaktycznego

a) Obrazki: miś- miś- auto
Pytanie: co tu nie pasuje?
Odpowiedź: auto
Pytanie: dlaczego auto nie pasuje?
Odpowiedź: bo tu są misie

b) Obrazki na pasku: lalka- miś-lalka( pytania i odpowiedzi podobne jak w zadaniu a)
c) Obrazki na pasku: wiaderko- pajac-pajac
d) Obrazki na pasku: klocki- gitara- klocki
(pytania i odpowiedzi  w zadaniach b), c), d)-podobne jak w zadaniu.

3. Układamy zabawki- kategoryzacja tematyczna
Kolorowe obrazki zabawek, 3 koła ze sznurka.
Pytania: kto to? co to? Polecenie: Miłosz daj mi auta, daj mi miśki, daj mi lalki.
Miłosz układa zabawki w kołach i nazywa je- w pierwszym tylko auta, w drugim tylko miśki, w trzecim lalki.

4. Składanie obrazka pociętego na połowę- ćwiczenie analizy i syntezy

Obrazki pocięte na połowę to: piłka, lalka, miś, koń, auto.
Pionowo pocięte obrazki rozłożone na stole. Miłosz ma połączyć 2 elementy tak, aby powstał obrazek. Za każdym razem pytamy np. co to? (piłka), jak robi piłka? (hop-hop), to jest kolorowa piłka.

5. Powtarzanie, rozpoznawanie i odczytywanie samogłosek.
a)Miłoszowi pokazuję litery i nazywam je:  A, U, I. Chłopiec powtarza.
Polecenia: daj a, daj u, daj i
b) pokazuję O, E, Y i nazywam. Miłosz powtarza.
Polecenia: daj o, daj e, daj y.

6. Czytanie samogłosek w paradygmacie- ćwiczenie sekwencji wzrokowych, układanie od strony lewej do prawej, rozpoznawanie i nazywanie.

Paradygmat z samogłoskami położony na stoliku, obok paradygmatu leżą kartoniki z samogłoskami. Kartoniki są wymieszane i odwrócone literą do stolika. Polecenie: ułóż tak samo. Miłosz odwraca kartonik z samogłoską. Pytanie: co to? Chłopiec odpowiada nazywając samogłoskę i układa kartonik w puste okno w paradygmacie od strony lewej do prawej.

7. Układanie historyjki obrazkowej- ćwiczenie analizy i syntezy, ćwiczenie operacji myślowych, ćwiczenia myślenia przyczynowo-skutkowego.

Historyjka obrazkowa składa się z trzech elementów, jest kolorowa.
Opowiadam historyjkę co było najpierw a co potem.

OLEK PISZE LIST DO DZIADKA- OLEK WRZUCA LIST DO SKRZYNKI- LISTONOSZ PRZYNIÓSŁ LIST DZIADKOWI.

Pytania: jak ma na imię chłopiec? Co robi Olek? Do kogo pisze list? Gdzie Olek wrzuca list? Kto przyniósł list dziadkowi?
Polecenie: ułóż historyjkę, co było najpierw, a co potem?

8. Ćwiczenie pamięci symultanicznej

Twoje uwagi i pomysły

Tagi