Bądźmy bezpieczni - scenariusz zajęć dydaktycznych dla 5 i 6 latków

Jesteś nauczycielem wychowania przedszkolnego? Przygotowałeś scenariusz zajęć i chcesz podzielić się nim z innymi? Dajemy Ci taką możliwość!
Prezentowane poniżej materiały to Wasze scenariusze zajęć dla dzieci w przedszkolu!
Bądźmy bezpieczni - scenariusz zajęć dydaktycznych dla 5 i 6 latków
4.0
1 ocena
Oceń
{

Scenariusz zajęć „Bądźmy bezpieczni” dla dzieci 5-6 letnich wynikający z programu „Bezpieczne przedszkole”.

Obszary:

 • społeczny
 • poznawczy
 • plastyczno-techniczny


Temat:

 • Konkurs wiedzy dotyczący bezpieczeństwa na drodze.


Termin:

 • 13 V 2015 r.


Uczestnicy:

 • dzieci z gr IX i VI


Miejsce:

 • sala gimnastyczna
 • sala klasowa


Cele główne:

 • wdrażanie dzieci do przestrzegania zasad bezpieczeństwa
 • rozwijanie umiejętności współpracy w grupie


Cele szczegółowe:

 • dziecko rozumie konieczność przestrzegania zasad ruchu drogowego
 • rozumie znaczenie wybranych znaków drogowych
 • zna podstawowe zasady poruszania się i zachowania pieszego na drodze
 • rozpoznaje i nazywa barwy sygnalizatora świetlnego , rozumie ich znaczenie
 • zna numery alarmowe (997, 998, 999) i potrafi je zastosować w odpowiedniej sytuacji


Metody:

 • słowne (objaśnienia, zagadki, zabawy, konkursy)
 • czynne: praktycznego działania


Formy:

 • zespołowe
 • indywidualne


Środki dydaktyczne:

 • magnetofon, płyta z nagraniem piosenek: „Lokomotywa”, „Uwaga czerwone światło”, znaki drogowe, obrazki, puzzle, karty pracy, kredki, zagadki.

 

Przebieg zajęć


1. Powitanie dzieci.

2. Zaproszenie do udziału w konkursie dotyczącym ruchu drogowego.

3. Zaśpiewanie piosenki „Uwaga, czerwone światło”.

4. Czy jesteś spostrzegawczy? – wyszukiwanie różnic na obrazkach (karta pracy).

5. Układanie puzzli sygnalizatora świetlnego lub znaków drogowych.

6. Zabawa ruchowa pociąg (reagowanie na kolor sygnalizatora).

7. Rozpoznawanie znaków drogowych.

8. Rozwiązywanie zagadek:


Choć nóg nie posiada, szybko pędzi szosą
Bo nie nogi, lecz koła, po szosie go niosą.
(samochód)

Ramę ma – nie do obrazu
Łańcuch ma, lecz nie dla psa
Kiedy nogą dodam gazu
To się kręcą koła dwa.


Ma aż troje oczu, przechodniom pomaga, swoim żółtym okiem daje znak „uwaga”.
Gdy czerwone świeci „stop” nie idźcie dzieci
Zapali zielone –idźcie na drugą stronę.


Stoją na drogach na długich nogach, ale nie maki
Nauczyć mogą jak chodzić i jeździć to..
. (drogowe znaki)

W białej czapce na ulicy ważną jest osobą
Wszyscy słuchać o muszą gdy kieruje ruchem.


9. Łączenie osób i samochodów z odpowiednimi numerami alarmowymi – obrazki.

10. Wybieranie z pośród znaków drogowych, znaku oznaczającego przejście dla pieszych.

11. Rozpoznawanie środków lokomocji, kolorowanie ich w grupach.

12. Galeria prac – oglądanie prac innych grup głównym holu.

13. Ewaluacja – nauczyciel pyta dzieci czy podobały im się zajęcia-jeśli tak to podnoszą do góry kartki zielone, a jeśli nie to czerwone.

Opracowanie: Adrianna Mycka-Sobieraj

Twoje uwagi i pomysły

Tagi